i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Касянчук М.Г.

Науковий співробітник за сумісництвом