i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

РЕДАКЦІЯ

 • Віктор Петрович СТЕПАНЕНКО – головний редактор
 • Віра Іллівна ГЛОМОЗДА – відповідальний секретар
 • Світлана Миколаївна ІВАЩЕНКО – науковий редактор
 • Ольга Олександрівна МАКСИМЕНКО – редактор англомовних публікацій
 • Любов Павлівна ТЮТЮННИК – коректор

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕҐІЯ

 • Бакіров В.С., д-р соціол. наук, ректор Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна
 • Волович В.І., д-р філос. наук, професор Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка
 • Горбачик А.П., к-т фіз.-мат. наук, декан факультету соціології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка
 • Злобіна О.Г., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАН України
 • Костенко Н.В., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАН України
 • Кутуєв П.В., д-р соціол. наук, професор НТТУ «Київський політехнічний інститут»
 • Куценко О.Д., д-р соціол. наук, професор Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка
 • Паніотто В.І., д-р філос. наук, директор КМІС
 • Петрушина Т.О., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАН України
 • Пилипенко В.Є., д-р соціол. наук, головний науковий співробітник ІС НАН України
 • Полторак В.А., д-р філос. наук, керівник Центру соціологічних і політичних досліджень і технологій «СОЦИОПОЛИС»
 • Прибиткова І.М., д-р екон. наук, провідний наук. співробітник ІС НАН України
 • Резнік В.С., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАН України
 • Ручка А.О., д-р філос. наук, науковий співробітник ІС НАН України
 • Симончук О.В., канд соціол. наук, ст. наук. співробітник ІС НАН України
 • Стегній О.Г., д-р соціол. наук, провідний наук. співробітник ІС НАН України;
 • Танчер В.В., д-р філос. наук, професор, професор кафедри соціології Київського Національного університету культури і мистецтв
 • Чепурко Г.І., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАН України
 • Чурилов М.М., д-р соціол. наук, директор компанії «TNS Ukraine»
 • Шульга М.О., д-р соціол. наук, заступник директора ІС НАН України з наукової роботи