i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Відділ методології і методів соціології

Тел.:
+380 (44) 255-60-65
Каб.:
313
Відділ методології і методів соціології
У квітні 2012 року відділ історії, теорії та методології соціології був реформований, було виокремлено два відділи. Співробітники відділу продовжують почату відомим українським соціологом і методологом Н.В.Паніною розробку систем статистичних показників (індексів) для використання в широкомасштабних соціальних моніторингах.

Наукові співробітники відділу:

Основні наукові інтереси і напрямки діяльності відділу:

 • вивчення методологічних основ моніторингових соціологічних досліджень на регіональному, національному та міжнародному рівні ;
 • розробка теоретико-методологічних принципів дослідження сучасних соціальних феноменів ;
 • вивчення методологічних основ реалізації порівняльних досліджень;
 • валідизація шкал соціологічних досліджень;
 • адаптація існуючих та розробка нових інструментів вимірювання для масових опитувань в суспільстві, що трансформується.

Планові науково-дослідні теми:

 • «Методологія та інструментарій вимірювання соціологічних показників суспільних змін в умовах транзиту»» (2023 р. – 2026 р., керівник – Є.І. Головаха)
 • «Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти»» (2020 р. – 2023 р., керівник – Є.І. Головаха)
 • «Розробка та апробація соціологічного інструментарію дослідження процесів адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей в умовах масових міграцій»» (2017 р. – 2020 р., керівник – Є.І. Головаха)
 • «Розробка та адаптація інструментів вимірювання для масових соціологічних опитувань в умовах суспільства, що трансформується»» (2014 р. – 2017 р., керівник – Є.І. Головаха)

Конкурсні науково-дослідні теми:

 • «Стресові стани населення України в контексті війни: розповсюдженість, групи ризику та шляхи компенсації»» (2023 р. – 2024 р., керівник – С.С. Дембіцький)
 • «Системний підхід до соціологічного вивчення індивідуальних цінностей: емпіричні імплікації»» (2021 р. – 2022 р., керівник – С.С. Дембіцький)
 • «Показники національної стійкості у вимірі громадської думки»» (2021 р., керівник – С.С. Дембіцький)
 • «Соціальні передумови та образ цивілізаційної суб’єктності України у масовій свідомості»» (2020 р., керівник – С.С. Дембіцький)

Наукові публікації відділу:

Монографії, видані відділом:

Збірки робіт, видані відділом: