i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Сторінки ОНП «Соціологія» ЗВО України

Обговорення моніторингу та вдосконалення ОНП PhD «Соціологія»

З метою постійного моніторингу та вдосконалення ОНП PhD «Соціологія» Інститут соціології ініціював у березні 2024 року проведення Круглого столу "Особливості підготовки докторів філософії зі спеціальності «Соціологія»: проблеми, досвід, перспективи розвитку".
В роботі Круглого столу взяли участь: Бакіров В. С. – президент Соціологічної асоціації України, гарант ОНП «Соціологія» Харьківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Горошко О. І. – гарант ОНП «Соціологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут»; Злобіна О. Г. – гарант ОНП «Соціологія» Інституту соціології НАНУ; Скокова Л. Г. – завідувач випускового відділу ОНП «Соціологія» Інституту соціології НАНУ; Кутуєв П. В. – гарант ОНП «Соціологія» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»; Лобанова А. С. – гарант ОНП «Соціологія» Криворізького державного педагогічного університету; Мажак І. М. – гарант ОНП «Соціологія» Націона́льного університе́ту «Києво-Могиля́нська акаде́мія»; Черниш Н. Й. – гарант ОНП «Соціологія» Львівського національного університету ім. Івана Франка; Пачковський Ю. Ф. – завідувач кафедри соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка; Чепак В. В. – декан факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Дейнека А. – заступник декана факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Запис обговорення доступний за посиланням:

Теми дисертацій здобувачів PhD «Соціологія» станом на 2023-2024 н.р.

Перелік тем