i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Рік заснування: 2014
Тематика: соціологічна
ISSN: 2409-1103
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20636—104368 Р від 18.03.2014
Фахова реєстрація у ДАК України:
Спеціальність ДАК: 22.00.01; 22.00.02; 22.00.03; 22.00.04
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Інститут соціології НАН України

Головний редактор: М.О. ШУЛЬГА, член кореспондент НАН України, д.соціол.н., професор.

Заступники головних редакторів: І.О. МАРТИНЮК, д. соціол. н., Н.І. СОБОЛЄВА, д. соціол. н.

Відповідальний секретар: Л.О. ЛЕЩЕНКО

Редактор: О.М. КУЗЬМІНА

Верстка: І. ДАНИЛЮК, О. СОКОЛОВА

Зв‘язок з редакцією: 01021, м.Київ, вул.Шовковична, 12
Телефон: +380 (44) 255 71 07
E-mail: i-soc@i-soc.org.ua