i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Загальний обсяг статті – до 0,5 друк. арк. (до 10 сторінок тексту, 14 кегль, через півтора інтервала).

На першій сторінці в лівому куті необхідно вказати УДК, а в правому – один ініціал і прізвище автора, вчений ступінь (жирним курсивом), нижче – НАЗВУ СТАТТІ – великими літерами.

Після назви навести абстракти українською та англійською мовами (2–3 речення), а також ключові слова або словосполучення (до 5 слів) трьома мовами.

Ключові слова:

Keywords:

Далі – текст статті українською або англійською, на вибір автора. Літературу наприкінці статті необхідно оформляти за новими правилами (див. на сайті Інституту або у бюлетені ВАК України), зазначати посилання тільки на реально використані і цитовані джерела.

Рисунки і графіки повинні бути подані в MS Excel для можливості виправлень та уточнень при редагуванні тексту.

На окремій сторінці – відомості про автора і контактні телефони, e-mail.

Роздруковану й електронну версії статті подавати Н.І. Соболєвій і/або І.О. Мартинюку, Інститут соціології НАН України, 01021, Київ, вул. Шовковична, 12, к.312.