i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Відділ соціальної експертизи

Тел.:
+380 (44) 255-75-41; 255-76-79
Каб.:
305, 316
Відділ соціальної експертизи
Відділ соціальної експертизи (до червня 1996 року — "Відділ методики соціальних програм і проектів") заснований у листопаді 1991 року. В 2022 році він складається з 8 співробітників, серед яких 1 доктор і 2 кандидати наук.

Наукові співробітники відділу:

Основні наукові інтереси і напрямки діяльності відділу:

 • Розробка концепції системи соціальних показників;
 • розробка концепції колегії незалежних експертів як інституту громадянського суспільства;
 • концептуальні підходи до розробки програм соціальної політики в Україні;
 • соціальні наслідки Чорнобильської аварії;
 • проблеми функціонування державної служби;
 • проблеми аграрної реформи в Україні;
 • регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України;
 • соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства;
 • модернізація сучасного українського суспільства.

У центрі уваги відділу соціальної експертизи такі наукові проблеми:

 • методологія і методика соціальної експертизи;
 • моніторинг соціально-психологічних наслідків Чорнобильської аварії;
 • рівень гуманітарного (людського) розвитку;
 • соціальна політика, соціальний захист;
 • рівень бідності;
 • система соціальних показників;
 • функціонування державної служби;
 • регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України;
 • соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства;
 • модернізація сучасного українського суспільства.

Планові науково-дослідні теми:

Поведінкові стратегії населення в умовах поширення соціально-небезпечних хвороб (I кв. 2021 - IV кв. 2023).
Керівник - д.cоц.н. Чепурко Г.І.

 "Методологія й методика соціальної експертизи загальнонаціональних і регіональних програм і проектів" (1993-1995 р.)

Ключові слова: соціальна експертиза, соціальна політика, загальнонаціональні проекти, регіональні проекти.

"Соціально-економічні ризики ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На прикладі переселення" (1995-1999 р.)

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальні ризики.

"Методологічні проблеми експертного оцінювання проектування й реалізації соціальної політики в Україні" (1996-1998 р.)

Ключові слова: соціальне проектування, експертиза, експертне оцінювання, соціальна політика, методологія.

"Проблеми функціонування державної служби в Україні: закордонний досвід і обґрунтування методів моделювання механізму державного правління" (1997-1998 р.)

Ключові слова: державна служба, моделювання, державне правління.

"Масова свідомість у постчорнобильску епоху: соціальні очікування й потенціал поведінкової активності різних груп потерпілих" (1999 р.);

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальні ризики/

"Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності" (1999 р.)

Ключові слова: тіньова економіка, неофіційна економічна діяльність, зайнятість, соціальні проблеми.

"Приватизація землі й реформування земельних відносин в Україні" (1999 р.)

Ключові слова: аграрна реформа, земельні відносини, соціальна політика.

"Національна система соціальних показників в Україні" (1999-2000 р.)

Ключові слова: соціальна політика, соціальні показники, громадянське суспільство.

"Забезпечення соціально-інформаційного супроводу впровадження пенсійної реформи в Україні" (2001 р.)

Ключові слова: соціальна політика, пенсійна реформа, громадянське суспільство, трансформаційні процеси.

"Соціальні портрети потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи" (1999-2001 р.)

Ключові слова: чорнобильська катастрофа, соціальні наслідки, соціальна політика, соціальний портрет).

"Дослідження громадської думки киян щодо розвитку процесів у сфері внутрішньої політики й місцевого самоврядування" (ІІІ кв. 2003 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: електоральні очікування, партійні організації, місцева влада, політичні партії, виконавча влада, виборча кампанія, самоорганізація населення, місцеве самоврядування, електоральний вибір.

"Вплив структур і інституцій гроадянського суспільства на електоральну поведінку населення України протягом виборчої кампанії 2004 року" (I кв. 2004 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: електоральна поведінка, виборча кампанія, законодавча влада, виконавча влада, політичні партії, політичні лідери, соціальні очікування.

"Соціологічний моніторинг соціально-економічних, політичних і соціокультурних процесів в Україні" (I кв.2004 - IV кв.2004 р.)

Ключові слова: громадянське суспільство, суспільна думка, довіра населення, електоральна поведінка, політичні партії, політичні лідери, виборча кампанія.

"Розробка моделей трудової поведінки населення на ринку праці України в умовах функціонування страхової системи соціального захисту населення" (III кв.2004 - IV кв. 2004 р.)

Ключові слова: ринок праці, безробіття, соціально-економічний розвиток, критичний ринок праці, соціальне страхування, пенсійне страхування, соціальні наслідки.

"Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайної ситуації й катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи" (I кв. 2002 - IV кв.2004 р.)

Ключові слова: постраждале населення; динаміка соціальних процесів; соціально-психологічні наслідки; життєві ситуації потерпілих; соціальна адаптація; інформаційна модель; моніторинг; ліквідатори; ліквідаційні роботи; правовий статус; умови життя; атомна енергетика, атомна станція, ядерно-енергетична технологія; ризик; зниження ризику; життєво важливі фактори.

"Дослідження стану й спрямованості розвитку громадської думки щодо актуальних проблеми суспільно-політичного життя України й політичної активності населення за підсумками виборчої кампанії 2004 року" (III кв.2004 - II кв. 2005 р.)

Ключові слова: суспільство, громадська думка, президентські вибори, виборча кампанія, законодавча влада, виконавча влада, політичні партії, політичні лідери, соціальні очікування.

"Соціальна динаміка поселенських структур: порівняльний аналіз" (I кв. 2004 - IV кв. 2006 р.)

Ключові слова: поселенська структура, соціальна динаміка, соціальний простір, урбанізація.

"Інтеграційні механізми консолідації українського суспільства в умовах соціальної нерівності" (I кв.2007 - IV кв. 2008рр.).

Ключові слова: інтеграційні механізми; консолідація суспільства; соціальна нерівність.

«Моделі інтеграційних процесів українського суспільства в умовах сучасної глобалізації» (I кв. 2009 - IV кв. 2011).

Ключові слова: інтеграційні процеси, модернізація, глобалізація, соціальних суб'єктів, соціально-політична система, соціальна модель, соціальний потенціал.

"Регулятивні функції соціального капіталу в перехідних процесах України" (I кв. 2012 - IV кв. 2014 року).

Ключові слова: соціальний капітал, демократичні цінності, соціальні норми, соціальні мережі, довіру, регулятивні функції, самоорганізація.

 «Соціальні проблеми цивілізаційного вибору сучасного українського суспільства» (I кв. 2015 - IV кв. 2017).

Ключові слова: цивілізаційний вибір, соціальні координати, ментальність, ідентичність, культура, історична пам"ять, соціальні ризики.

«Модернізація сучасного українського суспільства» (I кв. 2018 - IV кв. 2020).

Наукові публікації відділу:

 • Goncharuk O.S. Modernization of contemporary society in sociological knowledge / O.S. Goncharuk, V.A. Piddubnuy // International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, February 23. — Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. — P. 61-63.
 • Піддубний В.А. Соціологія сьогодення: теоретичний концепт і модерні практики / В.А. Піддубний // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 липня 2018 р.) — Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. — C. 83-87.
 • Привалов Ю.О. Елітні групи у фокусі соціологічного дослідження: морально-етичний аспект / Ю. Привалов, В. Денисенко, В. Пилипенко // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. — Випуск 16. — 2018. — C. 132-144.
 • Привалов Ю.О. Свобода та відповідальність: цивілізаційні цінності в українській громадській свідомості / Ю. Привалов, Р. Москотіна // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. — Вип 10 (21). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. — C. 201-211.
 • Привалов Ю.О. Формування відповідального суспільства в контексті модернізації / Ю.О. Привалов, О.С. Гончарук // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 12-13 жовтня 2018 р.) — Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. — C. 18-23.
 • Привалов Ю., Пилипенко В. Соціокультурна детермінація модернізаційних процесів / Ю. Привалов, В. Пилипенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип 5 (19) за ред. д.ек.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2018. — C. 236–245.
 • Сапелкін Ю.В. Дискурси та українські реалії модернізації суспільства / О.С. Гончарук., Ю.В. Сапелкін // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». — Київ, 2018. — C. 40-43.
 • Сапелкін Ю., Гончарук О. Медицина як відображення цінностей суспільства / Ю. Сапелкін., О. Гончарук // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 5 (19) за ред. д.ек.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2018. — C. 316–325.
 • Сапелкін Ю.В. Модернізація: соціологічний дискурс і соціальні практики українського суспільства / Ю.В Сапелкін, Г.І. Чепурко // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». — Київ, 2018. — C. 43-46.
 • Трофименко О.В. Соціологія і сучасна цивілізація: модернізаційний аспект / О.Ю. Рокицька, О.В. Трофименко // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 лютого 2018р.) — Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2018. — C. 36-39.
 • O. Trofimenko, R. Moskotina, N. Dmitruk, Y. Privalov, M. Kasianczuk “Brief on main results of the Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services of Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People, conducted within the Framework of ECOM’s Regional Program “Right to health” // Eurasian Coalition on Male Health. — Tallinn, 2018. — 94 p.
 • Чепурко Г.І. Соціологічне пізнання та соціальний контекст модернізації українського суспільства / Г.І Чепурко, В.А. Піддубний // Міжнародна науково-практична конференція «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» (Київська наукова суспільнознавча організація. Київ, Україна, 15-16 червня 2018 р.) — 2018. — C. 40-44.
 • Чепурко Г.І. Модернізація українського суспільства в умовах глобалізаційного процесу // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології". 17-18 травня 2018 року (м. Київ) / Наукове видання / Київ., нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.; під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. — К.: Логос, 2018. — C. 191-193.
 • Чепурко Г.І. Емпірична соціологія. Курс лекцій / Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І. — Львів: Ліга-Прес, 2018. — 294 c.
 • Чепурко Г.І. Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації / В. Денисенко, Г. Чепурко, В. Піддубний // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. — Випуск 17. — 2018. — C. 145-154.
 • Gulbarshyn Chepurko Modernisation Processes as Seen in Light of the Theory and Methodology / Valerii Pylypenko, Gulbarshyn Chepurko // Соціологія, теорія, маркетинг. — № 2. — 2018. — C. 215-231.
 • Чепурко Г.І. Чинники формування відповідального суспільства в Україні / Г.І. Чепурко, В.А Піддубний // Соціальні виміри суспільства: зб.наук.праць. — Вип 10 (21). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. — C. 176-200.
 • Чепурко Г.І., Піддубний В.А. Цивілізаційний вибір України // Колективна монографія “Суспільні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття”. — Ужгород: Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 2019. — C. 138-156.
 • Чепурко Г., Привалов Ю., Піддубний В. Цивілізаційний вибір сучасного українського суспільства / відп. ред. Чепурко Г.І. — Київ/Львів: Інститут соціології НАН України, Простір-М, 2018. — 182 c.
 • Чепурко Г.І. Пам’яті Юрія Івановича Саєнка / Г. Чепурко // Академічна соціологія в Україні (1918-2018). — Том 2. Спогади, інтерв’ю, статті. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. — C. 78-84.
 • Чепурко Г., Піддубний В. Модернізація українського суспільства: соціальні реакції та орієнтири / Г.Чепурко, В. Піддубний // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 5 (19) / за ред. д. ек. н. В.М. Ворони, д. соц. н. М.О. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2018. — C. 14-34.
 • Гончарук О.С., Петрик Л.С. Ментальність української ідентичності // Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 27-28 вересня 2019 р.) — Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. — C. 9-13.
 • Привалов Ю.О., Пилипенко В.Є. Модернізаційні процеси у транзитивному суспільстві // В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. — C. 174-186.
 • Привалов Ю.О., Лощинін М.Б. Етичні критерії цивілізаційного вибору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2019. — C. 92-113.
 • Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Пилипенко В.Є. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2019. — C. 82-101.
 • Рокицька О.Ю., Петрик Л.С. Смерть як соціокультурний феномен // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 19-20 липня 2019 р.) — Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2019. — C. 83-86.
 • Сапелкін Ю.В., Чепурко Г.І. Еволюція теорії модернізації в соціології // III Таврійські історичні і наукові читання.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 березня, 2019 р.) — Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут, 2019. — C. 85-90.
 • Cапелкін Ю.В., Гончарук О.С. Модернізація сучасного українського суспільства: специфіка, етапи, перспективи // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries». (Baia Mare, Romania, June 28-29, 2019). —  North University Centre of Baia Mare, 2019. — C. 28-31.
 • Сапелкін Ю.В., Гончарук О.С. Ринкова трансформація українського суспільства // В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. — C. 197-204.
 • Привалов Ю.О., Лощинін М.Б. Етичні критерії цивілізаційного вибору // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2019. — C. 92-113.
 • Cапелкін Ю.В. Відповідальність держави. Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2019. — C. 31-36.
 • Трофименко О.В., Петрик Л.С. Модернізаційні цінності українського загалу // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 5-6 липня 2019 р.) — Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. — C. 56-61.
 • Трофименко О.В., Петрик Л.С. Психологічна війна як елемент гібридної війни: історична ретроспектива // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції. «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір» (Латвія, 16-17 серпня 2019 р.) — Vilnius: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. — C. 55-57.
 • Чепурко Г.І. Сприйняття населенням стану, проблем та перспектив модернізації українського суспільства // В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. — C. 186-197.
 • Чепурко, Г.І., Пилипенко В.Є. Соціальний діалог у контексті модернізаційних процесів // В. Ворона, М.О. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 6 (20). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. — C. 204-212.
 • Сапелкін Ю.В., Чепурко Г.І. Еволюція теорії модернізації в соціології // III Таврійські історичні і наукові читання.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Київ, 29-30 березня, 2019 р.) — Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут, 2019. — C. 85-90.
 • Чепурко Г.І. Модернізація суспільства: теоретичні дискурси та практичні тренди // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» (Дніпро, 15-16 лютого 2019 р.) — Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2019. — C. 50-54.
 • Чепурко Г.І., Петрик Л.С. Масовізація сучасного суспільства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства» (Одеса, 13-14 вересня, 2019 р.) — Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2019. — C. 79-82.
 • Trofymenko O., Shestakovskyi O., Kasiaczuk M., Chepurko G., Djuma V., Howell S. Internal homonegativity among men having sex with men: a comparative cross-national study // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2019. — C. 145-171.
 • Чепурко Г.І. Роль держави у формуванні відповідального суспільства. Круглий стіл «Формування відповідального суспільства: можливості, обмеження, перспективи» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2019. — C. 20-25.
 • Привалов Ю.О., Чепурко Г.І., Пилипенко В.Є. Метатеорії на початку XXI століття: модернізаційний вектор соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2019. — C. 82-101.
 • Чепурко Г.І., Пилипенко В.Є. Економічна модернізація суспільства: український вимір // International scientific and practical conference “Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries” (Romania, June 28-29, 2019). — Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. — P. 41-44.
 • Гончарук О.С., Петрик Л.С. Соціальні детермінанти дитячої злочинності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку». (Одеса, 17-18 січня 2020 р.) — 2020. — C. 22-23.
 • Гончарук О.С. Інституціональна модернізація українського суспільства // Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.1). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 152-169.
 • Привалов Ю.О., Пилипенко В. Владна еліта у контексті духовності: історико-релігійні аспекти // В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 274-283.
 • Привалов Ю.О. Інституціональна модернізація українського суспільства // Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 4, підрозділ 4.2). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 169-186.
 • Рокицька О., Петрик Л. Визнання прав тварин як етап модернізації у розрізі книги Пітера Сінґера "Визволення тварин" // Матеріали XVIII Міжнародної конференції «Шевченківська весна - 2020» (Київ, 24 квітня 2020 р.) — 2020. — C. 74-76.
 • Cапелкін Ю. Двояке ставлення українців до свого здоров’я та медицини. Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2020. — C. 161-189.
 • Сапелкін Ю., Пилипенко В. Деонтологічний вимір вітчизняної медицини // В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 366-373.
 • Cапелкін Ю. Модернізація сучасного українського суспільства // Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 3). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — C. 152-186.
 • Трофименко О.В., Касянчук М.Г., Шеремет С.П. Стан одностатевих партнерств в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2020. — C. 143-166.
 • Трофименко О., Шваб М., Касянчук М. «Исследование отношения к ЛГБТ среди работников ключевых социальных сервисов в пяти странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии» в рамках Региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье». — Таллин, 2020. — 107 c.
 • Трофименко О. Долинська, М. Причини пізнього виявлення мультирезистентного туберкульозу (МР ТБ) та планування втручань для зменшення поширення генералізованих форм туберкульозу: аналітичний звіт. — Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України, 2020. — 74 c.
 • Трофименко О., Середа Ю. Бар’єри лікування туберкульозу в Україні: результати дослідження: аналітичний звіт. — Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України, 2020. — 119 c.
 • Трофименко О., Варбан М., Касянчук М., Корнілова М. Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+): аналітичний звіт. — Київ: Альянс громадського здоров’я, 2020. — 84 c.
 • Трофименко О., Сазонова Я., Касянчук М. Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. — Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України, 2020. — 130 c.
 • Трофименко О., Касянчук М. Оцінка чисельності трансгендерних жінок та чоловіків в Україні: аналітичний звіт. — Київ: ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України, 2020. — 39 c.
 • Чепурко Г.І. Формування відповідальності в українському суспільстві // В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Розділ 3). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — C. 76-105.
 • Чепурко Г.І. Роль держави у формуванні відповідального суспільства // В. Резнік (Ред.), Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес. (Підрозділ 4.3). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — C. 116-121.
 • Чепурко Г.І. Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2020. — C. 41-65.
 • Чепурко Г.І. Глобальні ризики та їх системний характер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2020. — C. 80-98.
 • Чепурко Г.І. Модернізація: теоретичні і методологічні проблеми // Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 1). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 9-67.
 • Чепурко Г.І. Основні типи модернізації та їх специфіка // Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 2). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 69-106.
 • Чепурко Г.І. Особливості сучасної української моделі модернізації (результати експертного опитування) // Г. Чепурко (Ред.), Модернізація українського суспільства: концептуалізація і соціальні практики. (Розділ 5). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 206-237.
 • Чепурко Г. Круглий стіл «Системні ризики нестабільного суспільства: соціологічна аналітика» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2020. — C. 161-189.
 • Чепурко Г.І., Гончарук О.С. Ціннісний потенціал медицини: українські реалії // В. Ворона, М. Шульга (Ред.), Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2020. — C. 359-365.
 • Trofymenko O., Schvab M., Kasianchuk M. “Study on the Attitudes of Staff of Key Social Services in Five Countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT People”. Conducted as Part of ECOM’s Regional Program “Right to Health”. — Tallinn, 2020. — 106 p.
 • Сhepurko G., Pylypenko V. Value issues in the light of the sociological theory development // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2020. — C. 147-160.
 • Привалов Ю., Пилипенко В. Владна еліта Росії в контексті духовності: історико-релігійний аспект // Вісник Львівського університету. — № 34. — 2021.
 • Привалов Ю., Казаков В., Пилипенко В. Теорія революції Карла Маркса і генезис популізма. — Київ-Львів: Простір-М, 2021. — 183 c.
 • Cапелкін Ю., Чепурко Г.І. Проблеми екологічного пізнання і знання // Доповіді міжнародної науково-практичної конференції International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science». (November 12, Krakow, Poland: European Scientific Platform). — Vol. 1. — 2021. — P. 102-107.
 • Cапелкін Ю., Сапелкіна З. Роль цілісної особистості в процесі подолання глобальних викликів сучасності // The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the І International scientific and theoretical conference, (January 29, Coventry. United Kingdom: European Scientific Platform). — Vol. 3. — 2021. — P. 87-91.
 • Сапелкін Ю., Сапелкіна З. Євроінтеграційна стратегія України у дискурсі «Конфлікту цивілізацій» С.Хантінгтона // Збірник наукових праць «Сторінки історії КПІ». — 2021.
 • Сапелкін Ю. Вплив навколишнього середовища на стан здоров'я // В.М. Ворона, М.О. Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип. 8 (22). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2021. — C. 457-468.
 • Соболєв А.С. Шкідливі звички (куріння, алкоголізм, наркоманія) як чинник негативного впливу на здоров’я // В.М. Ворона, М.О. Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип. 8 (22). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2021. — C. 489-495.
 • Трофименко О., Сазонова Я., Касянчук М., Лисенко Т., Андріанова І. Біоповедінкове дослідження серед трансґендерних людей в Україні: аналітичний звіт. — Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України, 2021. — 124 c.
 • Трофименко О., Касянчук М., Корнілова М., Варбан М. Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої ґрупи (35+): аналітичний звіт. — Київ: Альянс громадського здоров’я, 2021. — 84 c.
 • Трофименко О., Касянчук М. Оцінка чисельності трансгендерних людей в Україні: аналітичний звіт. — Київ: ДП «Центр громадського здоров'я» МОЗ України, ДП «Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка» Інституту соціології НАН України, 2021. — 40 c.
 • Трофименко О. Оцінка населенням сфери медичних послуг // В.М. Ворона, М.О. Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип. 8 (22). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2021. — C. 444-456.
 • Чепурко Г.І., Гладченко Л.П. Дослідження подолання органами місцевого самоврядування викликів у наданні освітніх послуг в громадах, які виникли через COVID-19: аналітичний звіт. — Київ: U-LEAD разом з Європою, 2021. — 103 c.
 • Чепурко Г.І. Поширення соціально небезпечних хвороб як соціальна проблема. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації // Збірник тез ХІІ Львівського соціологічного форуму, присвяченого 30-літтю академічної соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Львів, 2 квітня 2021 р.) (електронне видання). — 2021. — C. 139-141.
 • Чепурко Г.І., Соболєв А.С. Пандемія: криза чи шанс? // Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 19-20 лютого 2021 р.) — Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2021. — C. 27-32.
 • Чепурко Г.І., Соболєв А.С. Вплив пандемії на систему охорони здоров’я та якість медичного обслуговування в оцінках українців // Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 7–8 травня 2021 р.) — Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2021. — C. 37-41.
 • Чепурко Г.І. Ризики поширення соціально-небезпечних хвороб в умовах пандемії коронавірусної інфекції // Збірка матеріалів конференції «Соціальні наслідки пандемії COVID-19: соціологічні аспекти» (м. Київ, 12 листопада 2021 р.) — 2021. — C. 87-91.
 • Чепурко Г.І. Пандемія COVID-19: виклики і загрози у соціальній сфері // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2021. — C. 94-105.
 • Чепурко Г.І. Динаміка самооцінки стану здоров’я населення України // В.М. Ворона, М.О. Шульга (Ред.) Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1992-2021). 30 років незалежності. Вип. 8 (22). — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2021. — C. 424-443.
 • Чепурко Г.І. Розділ «Ґлобальні ризики: системний характер та руйнівний потенціал» // Монографія «Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри»; за ред. Л.Г. Скокової. — Київ: Інститут Соціології НАН України, 2021. — C. 67-82.
 • Trofymenko Olesia, Shestakovskyi Oleksii, Kasianczuk Maksym The Revolution of Dignity and instrumentalisation of LGBT rights: How did attitudes towards LGBT people change in Ukraine after Euromaidan? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2021. — C. 127-150.
 • Trofymenko O., Kasianzuk M., Shvab M., Djuma V. The attitudes towards LGBT people among workers delivering key public services’. The first regional study in Central and Eastern Europe and Central Asia // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2021. — C. 126-146.
 • Chepurko G. Здоров'я, медицина, коронавірус: ризики соціальної безпеки (ієрархія соціальних і соціально-медичних ризиків) / Чепурко Г.І., Сапелкін Ю.В. // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), (April 9, 2021). — Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform, 2021. — C. 8-14.