i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Соколовський Іван Вікторович

Кандидат соціологічних наук, магістр фінансів, молодший науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-75-16
E-mail:
i-soc@i-soc.org.ua
Соколовський Іван Вікторович

Біографічна довідка

У 2003 році здобув ступінь магістра соціології в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», в 2012 році – ступінь магістра фінансів в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. У 2021 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціологічний вимір корпоративної репутації». Працює молодшим науковим співробітником відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України.

Сфера наукових інтересів – нематеріальні активи та методи їх вимірювання.

Наукові публікації

 1. Соколовський І.В. Ринок праці України через півтора року повномасштабної війни: нестандартна зайнятість та цифровізація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2023. — C. 89–106.
 2. Соколовський І. Українське трудове законодавство та нестандартна зайнятість в умовах воєнного стану / І. Соколовський // Українське суспільство в умовах війни 2022 / За ред. Є. Головахи, С. Макеєва. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. — C. 398-408.
 3. Соколовський І., Потапова Д., Тєнін П. Валідизація методик вимірювання репутації на пострадянському просторі / І. Соколовський, Д. Потапова, П. Тєнін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2021. — C. 82–105.
 4. Sokolovskyy, I., Potapova, D., Tienin, P. Development of approaches for corporate reputation evaluation / I. Sokolovskyy, D. Potapova, P. Tienin // Danish Scientific Journal. — Vol. 3, No. 43. — 2020. — P. 53–61.
 5. Соколовський, І., Богословський, А. Репутація як одна з нових категорій економічної соціології / І. Соколовський, А. Богословський // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. — Вип. 11 (22). — К.: Ін-т соціології НАН України, 2019. — C. 289–305.
 6. Соколовский, И. Методы исследования репутации: современные подходы и перспективы / И. Соколовский // Scientific Reviews in UNEC. — Year 7. № 7. January–March. — 2019. — P. 172–181.
 7. Петрушина, Т., Соколовський, І. Соціологічні показники стану ринку праці України: актуальні проблеми та виклики / Т. Петрушина, І. Соколовський // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 6 (20). — К.: Ін-т соціології НАН України, 2018. — C. 139–147.
 8. Соколовський, І. Корпоративна соціальна відповідальність: міжнародні практики та їх адаптація до українських реалій / І. Соколовський // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць. — Вип. 10 (21). — К.: Ін-т соціології НАН України, 2018. — C. 235–253.
 9. Соколовский, И. Методы измерения репутации / И. Соколовский // Маркетинг в Украине. — № 3. — 2016. — C. 44-59.
 10. Соколовський, І. Прогнозування поведінки споживачів на підставі теорії поширення інновацій: теоретичні засади і можливості практичного застосування / І. Соколовський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2009. — C. 128–137.
 11. Соколовський, І. Вивчення задоволеності споживачів: важливість і специфіка застосування в автомобільній сфері / І. Соколовський // Маркетинг в Україні. — № 1. — 2009. — C. 23-27.
 12. Соколовский, И., Забузова, В. Бренды, от которых потребители не откажутся даже в кризис / И. Соколовский, В. Забузова // Маркетинговые исследования в Украине. — № 4 (35). — 2009. — C. 47–51.
 13. Соколовский, И., Ходаковская, С. Исследования мотивации персонала в условиях кризиса / И. Соколовский, С. Ходаковская // Маркетинговые исследования в Украине. — № 5 (36). — 2009. — C. 26-36.
 14. Соколовский, И. Инвестиционные фонды: возможности применения исследований потенциальных потребителей / И. Соколовский // Маркетинговые исследования в Украине. — № 6 (31). — 2008. — C. 36-44.
 15. Соколовский, И. Изучение удовлетворенности клиентов банков — зарубежный опыт и украинские реалии / И. Соколовский // Маркетинговые исследования в Украине. — № 5 (24). — 2007. — C. 20-25.
 16. Соколовский, И. Понимать больше, чем другие: лицензированные методики TNS и их применение в маркетинговых исследованиях / И. Соколовский // Маркетинговые исследования в Украине. — № 5. — 2006. — C. 30-36.
 17. Соколовский, И. Електоральні прихильності громадян України та їх зв'язок із соціально-структурними характеристиками під час президентських виборів 2004 року / И. Соколовский // Політичний портрет України: часопис фонду Демократичні ініціативи. — № 33. — 2005. — C. 78–84.