i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Про нас

Докладніше про Інститут соціології НАН України

Науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України, який займається фундаментальними дослідженнями в галузі соціології.


Інститут соціології НАН України - провідна академічна установа з розвитку соціологічної науки в Україні.

Зміст і характер наукових досліджень Інституту соціології НАН України спрямовані насамперед на виявлення закономірностей і основних тенденцій соціального розвитку українського суспільства, відтворення в наукових концепціях динамічного образу сучасного українського соціуму, аналіз особливостей суспільних перетворень, визначення основних показників, форм і наслідків соціальних змін, які відбуваються в Україні на стику тисячоліть.

  • Актуальні дослідження

    Серед пріоритетних напрямків досліджень Інституту: особливості соціально-статусної стратифікації, тенденції й механізми соціальної диференціації, динаміка соціального самопочуття населення, соціальні умови формування ринкової економіки, фактори адаптації особистості в умовах суспільної кризи тощо.

  • Багаторічні програми

    Дослідження соціальних наслідків Чорнобильської катастрофи й постчорнобильської соціальної політики, моніторинг суспільної думки, дослідження соціально-політичних настроїв і орієнтацій різних верств населення, соціально-психологічних факторів стабілізації й інтеграції українського суспільства.

Оперативність і достовірність соціологічних даних забезпечується новітніми методиками збору, обробки й аналізу соціологічної інформації на базі використання сучасного програмного забезпечення й комп'ютерної техніки. В Інституті сформований банк соціологічної інформації, що відповідає міжнародним стандартам, що дозволяє подолати фрагментарність існуючих знань щодо соціальних процесів, які відбуваються в Україні, а також здійснювати порівняльний аналіз вже накопичених і очікуваних результатів емпіричних соціологічних досліджень.

Наші партнери

Структура

Наші відділи

Інститут має у своїй структурі 8 галузевих відділів.

Відділ економічної соціології

Основними напрямками роботи відділу є: аналіз підприємницької діяльності й соціальних механізмів приватизаційних процесів, дослідження різних типів соціально-економічної поведінки різних груп населення, вивчення економічної культури, якості життя населення.

Відділ історії та теорії соціології

Дослідницький інтерес відділу зосереджений на вивченні історичних аспектів соціологічного знання й аналізі теоретичних і методологічних основ моніторингових соціологічних досліджень на регіональному, національному й міжнародному рівнях.

Відділ методології і методів соціології

Дослідницькі напрямки відділу: вивчення методологічних основ моніторингових соціологічних досліджень на регіональному, національному та міжнародному рівні; розробка теоретико-методологічних принципів дослідження сучасних соціальних феноменів; вивчення методологічних основ реалізації порівняльних досліджень; валідизація шкал соціологічних досліджень; адаптація існуючих та розробка нових інструментів вимірювання для масових опитувань в суспільстві, що трансформується.

Відділ соціальних структур

Спеціалізація відділу соціальних структур: комплексні дослідження особливостей соціально-статусної стратифікації в умовах становлення ринкової економіки; сучасних тенденцій соціальної мобільності в українському суспільстві; статусних і професійних ідентичностей; проблем міграцій населення.

Відділ соціально-політичних процесів

Дослідницький інтерес відділу зосереджений на вивченні проблем розвитку політичної системи України, формування політичної культури населення, особливостей поведінки громадян на виборах, розвитку демократії.

Відділ соціальної експертизи

Основні наукові напрямки діяльності відділу: розробка концепції системи соціальних показників; розробка концепції колегії незалежних експертів як інституту громадянського суспільства; концептуальні підходи до розробки програм соціальної політики в Україні; соціальні наслідки Чорнобильської аварії; проблеми функціонування державної служби; проблеми аграрної реформи в Україні; тіньова економіка в Україні; соціальна паспортизація соціально-виробничих комплексів.

Відділ соціальної психології

Головні напрями роботи колективу відділу: теоретико-методологічні й прикладні дослідження соціально-психологічних явищ, соціологія й соціальна психологія особистості й соціальних груп, проблеми життєтворчості, об'єкт-суб'єктні й суб'єкт-суб'єктні феномени соціальних змін.

Відділ соціології культури й масової комунікації

Увагу відділу зосереджено на комплексних дослідженнях проблем соціально-культурного розвитку українського суспільства, ціннісних пріоритетів масової свідомості населення, а також визначенні факторів формування його культурно-комунікаційних орієнтацій.

Євген Головаха

директор

Українське суспільство змінюється – НАМ СТАЄ ГІРШЕ, АЛЕ МИ СТАЄМО МІЦНІШИМИ!

Сергій Дембіцький

заступник директора

В українському суспільстві до війни існував значний соціально-політичний негативізм, і стосовно влади та щодо власної держави. Але коли Росія розпочала широкомасштабну агресію, ставлення до власної держави стало набагато кращим.

Олександр Резнік

завідувач відділу соціально-політичних процесів

Результати опитування свідчать на більшу підтримку демократичного устрою та зниження підтримки авторитаризму. Однак, цей оптимізм є скоріше обережним, ніж остаточним.

Здобутки

Ознайомтеся з нашими здобутками

Вченими Інституту видано чимало підручників і навчальних посібників, довідників для студентів, державних службовців, соціологів-практиків.

  • Усі
  • Книги
  • Періодика
  • Заходи

Аґенти соціальних змін у суспільстві нестійкої інституційності

монографія

Перевесники Незалежності. Силуети покоління у часі та подіях

монографія

КОМПЛЕКСНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: РОЗРОБЛЕННЯ, АДАПТАЦІЯ, ОБҐРУНТУВАННЯ ДОСТОВІРНОСТІ

монографія

Безкоштовний розмовний клуб «Говоримо українською»

просвіта

СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА

збірник

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

часопис

Економічна соціологія

посібник

Колектив

Наше керівництво

Євген Іванович Головаха

директор

Ігор Володимирович Буров

заступник директора із загальних питань

Сергій Сергійович Дембіцький

заступник директора з наукових питань

Ірина В'ячеславівна Мариніч

вчений секретар

Олена Генадіівна Злобіна

завідувачка відділу соціальної психології

Наталія Вікторівна Костенко

завідувачка відділу соціології культури та масової комунікації

Гульбаршин Іскаківна Чепурко

завідувачка відділу соціальної експертизи

Володимир Станіславович Резнік

завідувач відділу історії та теорії соціології

Олександр Станіславович Резнік

завідувач відділу соціально-політичних процесів

Вікторія Віталіївна Смакота

завідувачка відділу економічної соціології

Олена Володимирівна Симончук

в.о. завідувачки відділу соціальних структур

Оксана Вадимівна Жуленьова

завідувачка відділу методології і методів соціології

Контакти

Наші контакти

Адреса

01021, Київ 21, вул. Шовковична, 12

Електронна пошта

i-soc@i-soc.org.ua

Телефон

+380 44 255-71-07