i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Дембіцький Сергій Сергійович

Доктор соціологічних наук, членкореспондент НАН України, заступник директора Інституту соціології НАНУ

Телефон:
+380 (63) 517-79-83
E-mail:
sociotest.solutions[at]gmail.com
Дембіцький Сергій Сергійович

Біографічна довідка

Закінчив магістратуру Університету «Україна» за фахом «соціальна робота» (2006). Кандидатську (2011) та докторську (2019) дисертації захистив у Інституті соціології НАН України за спеціальністю «методологія та методи соціологічних досліджень». Тема кандидатської – “Теоретична валідизація в соціологічному дослідженні: методологія та методи”. Тема докторської – “Розробка та валідизація соціологічних тестів: методологія та практичні застосування”.

Сфера наукових інтересів

Якість соціологічної інформації, дослідження змішаного типу (mixed methods research), розробка та валідизація соціологічних шкал та індексів, соціологічне вивчення індивідуального благополуччя (психологічний дистрес, соціальне самопочуття) та політичної свідомості (політична культура, геополітичні орієнтації).

Профілі в наукометричних базах

Наукові публікації

Інші ресурси