i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Ніколаєнко Володимир Леонідович

Кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-75-16
E-mail:
nikolaenkovl@ukr.net
Ніколаєнко Володимир Леонідович

Біографічна довідка

В червні 2002 р. закінчив факультет соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримав диплом магістра (спеціальність «соціологія»).

З жовтня 2002 р. по вересень 2005 р. навчався в аспірантурі факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня по грудень 2005 р. працював старшим викладачем кафедри соціології Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв в м. Києві.

В січні 2006 р. був переведений на посаду старшого викладача кафедри філософії Київського державного міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, на якій пропрацював до серпня 2007 року.

В 2006 році на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію за темою «Концепція соціального мислення в соціології знання Карла Мангейма».

Диплом кандидата соціологічних наук зі спеціальності 22.00.01 «теорія та історія соціології» отримав 13 квітня 2006 року.

З вересня 2007 року по серпень 2014 року працював асистентом кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З листопада 2018 року працював доцентом кафедри соціології та політології Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, на базі якого в лютому 2019 року був створений факультет лінгвістики та соціальних комунікацій.

З вересня 2023 року працює на посаді доцента на факультеті міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З серпня 2023 року ‒ старший науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів: соціологія культури, соціологія знання, соціологія мислення, соціологія мови.

Наукові публікації

 1. Николаенко В.Л., Николаенко Л.Г. Социология культуры: краткий словарь. — К.: ИПК ГСЗУ, 2011. — 577 c.
 2. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г., Яковенко Ю.І. Соціологіка мислення Толкотта Парсонса: Монографія. — К.: Видавництво ПП «ПФ «Фоліант»», 2021. — 287 c.
 3. Николаенко В.Л. Ім’я та номінація в філософії мови Миколи Бердяєва (соціальний контекст) // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій: Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої соціології КНУ імені Тараса Шевченка / Упорядк. А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак (вип. ред.) — К.: Каравела, 2017. — C. 132-146.
 4. Ніколаєнко В.Л. Соціальне конструювання технологічних систем: методологічні аспекти дослідження // Матеріали 22-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», 5-6 жовтня 2023 р.: тези доп. — К.: Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. — C. 102-106.
 5. Ніколаєнко В.Л. Концепція авіаційної екосистеми та екосистеми авіаційних послуг: інституційний та соціокультурний аналіз // IV International Scientific and Theoretical Conference «Current issues of science, prospects and challenges», 5 May 2023: тези доп. — Sydney, Australia, 2023. — C. 125-129. [Електронне видання]
 6. Троцик С.В., Курило О.В., Ніколаєнко В.Л. Цифрова нерівність в дистанційній освіті // XVIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and applied aspects of the development of science», May 09-12, 2023: тези доп. — Bilbao, Spain, 2023. — C. 395-403. [Електронне видання]
 7. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г., Яковенко Ю.І. Залізнична мобільність: соціальна історія та практики здійснення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2023. — C. 92-120.
 8. Ніколаєнко В.Л., Ліпіч Л.М. Мова і логіка соціального та соціологічного судження: спільне і особливе // ΛΌГOΣ 과학 논문 모음. WITH PROCEEDINGS OF THE II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» 2023 년 4 월 28 일 • 서울, 대한민국; тези доп. — Seoul, Republic of Korea; Vinnytsia, Ukraine: «서울 컨설팅 그룹»; «Yevropeiska naukova platforma», 2023. — C. 160-166. [Електронне видання]
 9. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко С.Л., Ліпіч Л.М., Деркач Н.В. Бенджамін Уорф: мова, думка та реальність (соціальна конотація гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа) // XIII International Scientific and Practical Conference «Information activity as a component of science development», 04-07 April 2023: тези доп. — Edmonton, Canada, 2023. — C. 405-414. [Електронне видання]
 10. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко С.Л., Деркач Н.В. Соціальні трансформації як фактор піджинізації та креолізації традиційних мов // Norwegian Journal of development of the International Science. — № 104. — Oslo, Norway, 2023. — C. 61-70. [Електронне видання, Index Copernicus]
 11. Ніколаєнко В.Л. Супербіалект як поняття лінгвосоціальної поваги // «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der V internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung» 27 Oktober 2023: тези доп. — Zürich, Schweizerische Eidgenossenschaft; Vinnytsia, Ukraine: «BOLESWA Publishers» & «Europäische Wissenschaftsplattform», 2023. — C. 151-157. [Електронне видання]
 12. Ніколаєнко В.Л. Понятійний апарат соціологічної теорії номінації: досвід логічного визначення // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL GRAIL OF SCIENCE. — № 28. — Vinnytsia, Ukraine; Vienna, Austria, 2023. — C. 261-268. [Електронне фахове видання, Index Copernicus]
 13. Ніколаєнко В.Л. Гейміфікація ідеології: соціологічна рефлексія // XIX International Scientific and Practical Conference «Innovative approaches to solving scientific problems», 16-19 May 2023: тези доп. — Tokyo, Japan, 2023. — C. 375-381. [Електронне видання]
 14. Ніколаєнко В.Л. Соціальні аспекти безпеки в цивільній авіації: інституціональний підхід // Х Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології» 28-30 вересня 2022 р: тези доп. — К., 2022. [Електронне видання]
 15. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г., Яковенко Ю.І. Соціологія соціології: витоки, предмет і метод // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — Вип. 93. — Запоріжжя, 2022. — C. 8-21.
 16. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко С.Л., Корнілов В.С. Сучасна соціологічна теорія як предмет соціологічної рефлексії // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — Вип. 93. — Запоріжжя, 2022. — C. 22-37.
 17. Ніколаєнко В.Л. Проблема особистості в ідеологіях транс- та постгуманізму // Матеріали ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуальні стратегії дослідження соціальних наслідків пандемії COVID-19», 18–19 грудня 2020 р. (м. Київ): тези доп. — К.: «Наукова столиця», 2021. — C. 142-144.
 18. Ніколаєнко В.Л. Постсекулярність як результат інституціональних трансформацій в релігійному житті // Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві: IV Конгрес соціологічної асоціації України, 28-29 жовтня 2021 р.: тези доп. — Харків, 2021. — C. 378-379.
 19. Ніколаєнко В.Л., Яковенко А.К., Яковенко Ю.І. Становлення та функціонування соціального і соціологічного мислення // Перспективи. Соціально-політичний журнал. — № 3. — Одеса, 2020. — C. 69-79.
 20. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г., Яковенко Ю.І. Соціологіка мислення Толкотта Парсонса: функції та соціальні наслідки // Перспективи. Соціально-політичний журнал. — № 2. — Одеса, 2020. — C. 41-64.
 21. Ніколаєнко В.Л. Транспорт як засіб і фактор соціальної диференціації та контролю // Матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології» (Київ, 19 березня 2020 року): тези доп. — К.: Міленіум, 2020. — C. 21-26.
 22. Ніколаєнко В.Л., Корнілов В.С. Форми та критерії оцінки дисциплінарної соціалізації авіаційного персоналу // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — Вип. 85. — Запоріжжя, 2020. — C. 55-67.
 23. Ніколаєнко В.Л., Корнілов В.С. Транспорт як фактор конструювання та відтворення просторової нерівності // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — Вип. 86. — Запоріжжя, 2020. — C. 89-100.
 24. Ніколаєнко В.Л., Корнілов В.С. Дисципліна навчально-виховного процесу: проблеми категоріального визначення та аналітичної операціоналізації // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — Вип. 81. — Запоріжжя, 2019. — C. 6-18.
 25. Ніколаєнко В.Л. Цивільна авіація як соціальний феномен // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології» (Київ, 14 березня 2019 року): тези доп. — К.: Міленіум, 2019. — C. 18-22.
 26. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г., Яковенко Ю.І. Суперечності в обґрунтуванні функціоналістського стилю мислення в соціології знання Толкотта Парсонса // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». — Випуск 42. — Харків, 2019. — C. 7-19.
 27. Ніколаєнко В.Л. Кібертаріат та люмпен-кібертаріат в світі постмодерну, анархо-капіталізму та кіберпанку // Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання» 18-19 квітня 2019 року (м. Київ): тези доп. — Київ: Логос, 2019. — C. 185–188.
 28. Ніколаєнко В.Л., Корнілов В.С. Функціоналістська стратегія визначення релігії Роберта Ніллі Белла // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. — № 3-4 (38-39). — К., 2018. — C. 38-45.
 29. Николаенко В.Л., Николаенко Л.Г., Яковенко Ю.И. Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии // Український соціологічний журнал. — № 1-2. Вип. 18-19. — Харків, 2017. — C. 192-205.
 30. Николаенко В.Л., Николаенко Л.Г. Теоретико-методологические аспекты социологического сравнения // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку соціологічної теорії: виклики соціологічній теорії та практиці” 19-20 травня 2016 р.: тези доп. — Київ: Логос, 2016. — C. 109–115.
 31. Николаенко В.Л., Николаенко Л.Г. Социальный контекст понятия классического университета (социологическое прочтение работы И. Канта «Спор факультетов») // Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch): матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року): тези доп. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. — C. 299-302. [електр. вид.]
 32. Николаенко В.Л., Николаенко Л.Г. Соціальні функції сучасного ринку праці // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: зб. наук. пр. VII міжнародної науково-практичної конференції: тези доп. — К.: ІПК ДСЗУ, 2016. — C. 103-115.
 33. Николаенко В.Л. Концептуализация социального мышления и обыденного сознания как средство конструирования социальной реальности (на примере концепта среднего класса) // "Труд и социальные проблемы. Научные труды Научно-исследовательского и учебного центра по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской республики". — Баку, 2016. — C. 66-88.
 34. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г. Метод і методейя: шлях до свободи чи логічний примус // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2015. — C. 159-173.
 35. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г. Метод і методейя: методологічні ілюзії в сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2015. — C. 130-142.
 36. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г. Как возможна социология труда? // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку: зб. наук. праць VI Міжнародної науково-практичної конференції.: тези доп. — К., 2015. — C. 107-115.
 37. Ніколаєнко В.Л. Соціальна відповідальність та соціальне включення як соціологічні поняття та ліберальні ідеологеми // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку соціологічної теорії: держава – людина – соціальна відповідальність” 24 травня 2013 р. (м. Київ): тези доп. — Київ: Логос, 2014. — C. 91–103.
 38. Ніколаєнко В.Л. Підприємницька культура в соціальному контексті // Актуальні проблеми соціального та економічного розвитку України на сучасному етапі. Дев’ята науково-методична конференція 19-20 квітня 2007 р.: тези доп — C. 91-92.
 39. Ніколаєнко В.Л. Методична рефлексія предмету соціології громадської думки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. — № 4 (25). — К., 2014. — C. 144-157.
 40. Ніколаєнко В.Л. Соціокультурні наслідки реінституалізації релігії // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін в сучасному суспільстві” 2 листопада 2012 р. (м. Київ): тези доп. — Київ: Логос, 2013. — C. 61–65.
 41. Ніколаєнко В.Л. Соціокультурні фактори професійного становлення // Ринок праці та зайнятість населення. — № 3 (32). — К., 2012. — C. 53-57.
 42. Ніколаєнко В.Л., Ніколаєнко Л.Г., Яковенко Ю.І. Світоглядна функція соціології релігії. Колізії у відносинах соціології релігії і теології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2011. — C. 200-223.
 43. Ніколаєнко В.Л. Теоретичні витоки соціології знання // Культура і сучасність. Альманах. — № 2. — 2008. — C. 147-158.
 44. Ніколаєнко В.Л. Соціальні передумови становлення соціології знання // Культура і сучасність. Альманах. — № 1. — 2007. — C. 180-187.
 45. Ніколаєнко В.Л. Социальные последствия глобального разделения труда // Глобальна модернізація і сталий розвиток. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. (25 січня 2007 р.): тези доп. — K., 2007. — C. 209–215.
 46. Ніколаєнко В.Л. ЗМІ як засіб політичної соціалізації // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (7-8 грудня 2007 р.): тези доп. — K., 2007. — C. 152-156.
 47. Николаенко В.Л., Николаенко Л.Г. Глобальная культурная политика как продолжение экономической политики // Стратегічний розвиток України: реалії та перспективи. VIII науково-теоретична конференція, (24- 25 травня 2006 р.): тези доп. — K., 2006. — C. 145-153.
 48. Николаєнко В.Л., Николаєнко Л.Г. Соціологічна інтерпретація понять “глобальна модернізація” та “сталий розвиток” // Глобальна модернізація і сталий розвиток. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. (31 жовтня 2006 р.): тези доп. — K., 2006. — C. 135-147.
 49. Николаєнко В.Л. Стилі соціального мислення в соціології знання К. Мангейма // Культура і сучасність. Альманах. — № 1. — K., 2005. — C. 140-147.
 50. Николаєнко В.Л. Соціальне мислення як поняття теоретичної соціології // Культура і сучасність. Альманах. — № 2. — K., 2005. — C. 160-166.
 51. Николаєнко В.Л. Релевантність знання як проблема соціології знання // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. — № 19. — 2003. — C. 13-17.
 52. Николаєнко В.Л. Конститутивна функція мислення в системі інституціональних змін суспільства // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. Наук. доповіді і повідомлення третьої Всеукр. соціологічної конференції 18 квітня 2003 р. : тези доп. — К., 2003. — C. 565-569.
 53. Николаєнко В.Л. Ім’я як соціально-культурне явище та соціально-технологічні проблеми номінації // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць. — Вип. 15/16. — Київ – Запоріжжя – Одеса, 2003. — C. 61-71.
 54. Николаєнко В.Л. Ідеологія та утопія в соціології знання Карла Мангейма та проблема контролю над соціальним часом // Міфологічний простір і час у сучасній культурі. Матеріали міжнародної наукової конференції 12–13 грудня 2003 р.: тези доп. — Частина третя. — К., 2003. — C. 26-28.
 55. Николаєнко В.Л. Ім’я і номінація під кутом зору теоретичної соціології знання // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць. — Вип. 15/16. — Київ – Запоріжжя – Одеса, 2002. — C. 46-54.
 56. Николаєнко В.Л. Макс Вебер і Толкотт Парсонс про соціальну дію — теоретична позиція чи диспозиція? // Соціологічні дослідження. Зб. наук. праць. — № 1/2. — Луганськ, 2002. — C. 128-145.
 57. Николаєнко В.Л. Дискурс як соціальна технологія (технологія впливу на соціальну структуру) // Культура і сучасність. Альманах. — № 2. — К., 2001. — C. 119-128.