i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Прибиткова Ірина Михайлівна

Провідний науковий співробітник, доктор економічних наук, професор

Телефон:
+380 (44) 255-70-27
E-mail:
i.pribytkova@gmail.com
Прибиткова Ірина Михайлівна

Біографічна довідка

Науковий ступінь та звання: 

Професор (соціологія) Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 1997. 
Доктор наук (демографія), Інституту соціології, Російська Академія наук, Москва, 1989. 
Кандидат наук (економіка), Інститут економіки, Академія наук України, Київ, 1967. 

Професійний досвід:

 • Провідний науковий співробітник, Інститут соціології Національної академії наук України (листопад 1987 р. по теперішній час)
 • Директор, Центр вивчення проблем народонаселення, Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» (вересень 1992 р. – листопад 2002 р.).
 • Професор, Факультет соціальних наук, Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» (вересень 1995 р. – червень 1999 р.)
 • Професор, Факультет соціології та психології, Київський Державний університет ім. Тараса Шевченка (вересень 1991 р. – листопад 1997 р.).
 • Професор, кафедри соціології, Національний Університет культури та мистецтв (січень 1998 р. – липень 1999 р.).
 • Старший науковий співробітник, Науково-дослідний економічний інститут Держплану України (листопад 1973 р. – листопад 1987 р.).
 • Старший науковий співробітник, Київський науково-дослідний інститут містобудівництва Держбуду України (грудень 1966 р. – листопад 1973 р.).
 • Аспірант, Рада з вивчення продуктових сил АН України (листопад 1963 р. – листопад 1966 р.).

Сфера наукових інтересів: 
Сучасні міграційні процеси в міждисциплінарному вимірі‚ демографія‚ міжнаціональні відносини й потенційні конфлікти‚ соціологія міста й села, соціальні структури й соціальна нерівність, соціологія сім’ї. 

Учбові курси:

 • Сучасні міграційні процеси.
 • Основи демографії.
 • Соціологія міста та села.
 • Соціологія сім’ї.
 • Теорії та концепції відтворення населення.

Професійні нагороди, членство:

 • Міжнародний "Who's Who of intellectuals", Жовтень 1995, Міжнародний Біографічний Центр, Кембридж, Великобританія (Дванадцяте видання).
 • 5000 personalities of the World, Американський Біографічний Інститут (П’яте видання).
 • Міжнародна жінка року, 1995–1996, Міжнародний Біографічний Центр, Кембридж, Великобританія.
 • По життєвий член Міжнародної Біографічної Асоціації, Березень 1996, Кембридж, Великобританія.

Участь в кваліфікаційних комісіях, науково-організаційна і експертна діяльність:

2002 р. – по теперішній час: Голова Дослідницького Комітету із соціології народонаселення й демографічного утворення Соціологічної Асоціації України.
1997 р. - по теперішній час: Член редакційної колегії Українського інформаційно-аналітичного журналу Проблеми міграції.
1997 р. - по теперішній час: Член редакційної колегії Українського науково-теоретичного журналу Соціологія: теорія‚ методи‚ маркетинг.
1998 - 2000 Член редакційної колегії журналу Біженці й міграція: український журнал права й політики.
1998 - 2000 Член Зовнішнього Дослідницького й Експертного Комітету Управління Верховного Комісара у справах біженців ООН (Женева).
1996 - по теперішній час Експерт Міністерства‚ згодом Державного Комітету України у справах національностей і міграції.
1997 -1998 Член Робочої групи з питань методології наукових досліджень Міжнародного Координаційного Комітету (у рамках Комплексної Програми дій Міжнародної організації з міграції в Україні).
1999 - 2000 Член Робочої групи Женевської Конференції країн СНД із проблем раніше депортованих народів.
1996 р. – по теперішній час Член Незалежної Дослідницької Ради з міграції країн СНД і Балтії (Москва).
1995 – 1998 Член Спеціалізованої Вченої Ради
Д 26.001.30 при Київському державному університеті ім. Т. Шевченко.
1994 - по теперішній час Член Спеціалізованої Вченої Ради
Д 26.056.09 за фахом Містобудування й територіального планування при Київському Національному університеті будівництва й архітектури.
1992 - по теперішній час Член Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.229.01 за фахом Соціальні структури й соціальні відносини при Інституті соціології НАН України.
1989 - 1992 Член Науково-Методологічної Ради Міністерства статистики України.
1976 - по теперішній час Член Соціологічної Асоціації України.


Знання мов: 
Російська (рідна)‚ українська‚ англійська‚ польська (вільно). 

Наукові публікації

 1. Прибиткова І.М. Зміни в поселенській структурі населення України та тенденції міграції / І. Прибиткова // Українське суспільство 1992-2011. Соціологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2011. — C. 102-115.