i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Ручка Анатолій Олександрович

Доктор філософських наук, професор, Лауреат премії НАН України ім. М.С. Грушевського, Академік Української Академії політичних наук, Почесний доктор Міжнародної Кадрової Академії, Почесний член Соціологічної асоціації України

Телефон:
+380 (44) 255-60-84
E-mail:
otd.soc@gmail.com
Ручка Анатолій Олександрович

Біографічна довідка

РУЧКА Анатолій Олександрович (нар. 20 січня 1940 р., м.Темрюк Краснодарського краю, РСФСР) – український соціолог, спе­ціаліст з історії, теорії та методології соціології. Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1967 р.), аспірантуру при Інсти­туті філософії АН України, працював молодшим, старшим і провідним науковим співробітником цього Інституту (1971–1990 рр.). Захистив канди­датську дисертацію (1971 р.), докторську дисертацію за спеціальністю “прикладна соціологія” (1990 р.).

З часу створення Інституту соціології НАН України очолював відділ соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України 1991–2006 рр. У 1998–2001 рр. був заступником директора Інституту з наукової роботи. Працює в Інституті соціології НАН України на посаді головного наукового співробітника. Академік Української Академії політичних наук (1994 р.), професор (2000 р.), почесний доктор МКА (2000 р.), лауреат премії ім. М.С.Грушевського Президії НАН України за цикл наукових праць з соціології (2001 р.). Член редколегій часо­писів і збірників наукових праць: «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка», «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна» та ін. Здійснює активну викладацьку діяльність в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному університеті культури і мистецтв та інших вузах. Входить у склад Спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій Інституту соціології НАН України і Київського Національного університету культури і мистецтв. Був керівником і науковим консультантом понад 10 докторських і кандидатських дисертацій з проблем соціології.

А.О. Ручка є одним з провідних українських соціологів, який стояв у витоків формування соціології як наукової дисципліни в Україні, працює в цій галузі з 1967 р. Коло наукових інтересів: історія та теорія соціології; соціологія культури; соціокультурний аналіз; ціннісна проблематика, соціологія демократії; медіа-дослідження. А.Ручка є засновником аксіологічного напряму в сучасній українській соціології. Він є автором, співавтором і науковим редактором близько 20-тьох книжок і 200-ен статей з різноманітних проблем соціології. Це підручники, численні монографії, статті в часописах і наукових збірниках, які видавалися в Україні, Росії, Польші, Словаччині, Угорщині.

Наукові публікації

  1. Костенко Н. Вступ / Н. Костенко, А. Ручка // Субкультурна варіативність українського соціуму. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 5-10.