i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Смакота Вікторія Віталіївна

Кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділом економічної соціології

Телефон:
+380 (44) 255-75-16
E-mail:
i-soc@i-soc.org.ua
Смакота Вікторія Віталіївна

Біографічна довідка

У 1999 р. закінчила з відзнакою Міжнародний Соломонів університет (Київ), в 2002 – аспірантуру Інституту соціології НАН України. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Етос економічної поведінки в православ’ї та юдаїзмі: порівняльний аналіз". З 2003 р. працює провідним соціологом відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України, з 2010 р. – молодшим науковим, з 2012 р. - науковим співробітником відділу, з 2017 р. - старшим науковим співробітником відділу. З 2022 р. очолює відділ економічної соціології.

Сфера наукових інтересів: економічна культура, соціально-економічна поведінка, гуманітарні аспекти економічного розвитку.

Наукові публікації

 1. Смакота В. Поширення нестандартної зайнятості в сучасному світі та в Україні: наслідки для гуманітарного розвитку. Розділ 3 / В. Смакота // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 63-101.
 2. Смакота В. Освітні устремління та досягнення українських громадян / В. Смакота // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2022. — C. 188-193.
 3. Смакота В. Гуманітарний розвиток в надзвичайних умовах / В. Смакота // Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Головаха Є. (ред.), Макєєв С. (ред.). Колективна монографія. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. — C. 141-150.
 4. Смакота В. Освітній і науковий потенціал населення України / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 8 (22). — Київ: Інститут соціології НАН України, 2021. — C. 185-200.
 5. Смакота В. Український освітній потенціал у світі глобальних перетворень. Наукова доповідь. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — 38 c.
 6. Смакота В. Міленіали українського суспільства: цілі та перспективи найосвіченішого покоління / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 7 (21). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2020. — C. 231-238.
 7. Смакота В. Особливості самореалізації в роботі зайнятого населення України / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 6 (20). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2019. — C. 122-129.
 8. Смакота В. Соціальний розвиток в сучасному світі: критерії, досягнення, орієнтири / В. Смакота // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Випуск 11 (22). — 2019. — C. 122-133.
 9. Смакота В. Освіта в умовах економічної глобалізації / В. Смакота // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Випуск 10 (21). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. — C. 307-316.
 10. Смакота В. Освітні здобутки України: світовий вимір та особливості реалізації / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 6 (20). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2018. — C. 246-253.
 11. Смакота В. Мегатренди формування гуманітарного потенціалу економічного розвитку сучасного суспільства / В. Смакота // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 9 (20). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — C. 143-154.
 12. Смакота В. Професійна мобільність населення України / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 4 (18). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — C. 434-440.
 13. Смакота В. Ценность труда и оценка престижа профессии современных украинских рабочих / В. Смакота // Соціальні виміри суспільства: збірник наукових праць / [гол. ред. д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 8 (19). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2016. — C. 327–339.
 14. Смакота В. Матеріальні та соціальні потреби кризового суспільства / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 3 (17). — К.: Ін-т соціології НАН України, 2016. — C. 312–320.
 15. Смакота В. В пошуках справедливого суспільства // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 2 (15). — К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. — C. 156–164.
 16. Смакота В. Система образования: социально-экономические аспекты развития в украинском обществе // Социологический альманах. — Вып. 5. — Минск: «Беларуская навука», 2014. — C. 337–345.
 17. Смакота В. Постіндустріальні цінності індустріального суспільства / В. Смакота // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 284–291.
 18. Смакота В. Освіта в умовах інформаційного суспільства. Світові та українські реалії // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 275–292.
 19. Смакота В. Образовательный потенциал Украины // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 153–187.
 20. Пилипенко В., Смакота В. Научный потенциал Украины // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. — К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2014. — C. 187–205.
 21. Петрушина Т., Смакота В. Инновационные ценности украинских граждан // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. — К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2014. — C. 205–224.
 22. Смакота В. Суспільство незатребуваних знань // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К., 2013.
 23. Смакота В.В. Экономика — явление духовное?! / В. Смакота. — К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. — 201 c.
 24. Смакота В. Система освіти у формуванні соціально-економічного потенціалу сучасного суспільства // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — 660 c.
 25. Смакота В. Економічна культура населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х томах. — Т. 1. Аналітичні матеріали. — К.: Інститут соціології НАН України, 2011.
 26. Смакота В. Цінності і норми в соціології (теоретико-методологічний аспект) // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Випуск 5. — К., 2002.
 27. Смакота В. Динаміка змін цінностей в українському суспільстві // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). — К.: Інститут соціології НАН України, 2001. — C. 487–491.