i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Толстих Наталія Вікторівна

Кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-75-16
E-mail:
i-soc@i-soc.org.ua

Біографічна довідка

У 1995 р. закінчила Київський національний економічний університет (факультет маркетингу). Після захисту у 1999 р. кандидатської дисертації за фахом "економічна соціологія" працює в Інституті соціології НАН України. На цей час – старший науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України.

Сфера наукових інтересів: рівень життя, соціально-економічна нерівність.

Наукові публікації

 1. Толстих Н. Мінімальна заробітна плата: дієвий чи залишковий соціальний стандарт? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2023. — C. 130-139.
 2. Толстих Н. Нестандартна зайнятість у сучасному соціологічному дискурсі // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023.
 3. Толстих Н. Заробітна плата як соціальний стандарт // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023.
 4. Толстих Н. Тенденції та виклики сучасного ринку праці // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали XXX-ої Міжнародної науково-практичної конференції. (07 березня 2023 року, м. Гамбург, Німеччина). — 2023. — C. 261-266.
 5. Толстих Н. Рівень життя населення України в умовах війни / Н. Толстих // Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Головаха Є. (ред.), Макєєв С. (ред.). Колективна монографія. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2022.
 6. Толстих Н. Нестандартна зайнятість в сучасному світі: визначення і напрями аналізу / Н. Толстих // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції / 07 серпня 2022 року, м. Дікірх (Люксембург), дистанційно / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. — Дікірх (Люксембург): ГО "ВАДНД", 2022. — C. 261-266.
 7. Толстих Н.В. Які реформи потрібні економіці України: думка населення / Н. Толстих // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / [гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга]. — Випуск 3 (17). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2016. — C. 274–284.
 8. Толстых Н. Отношение рабочих Украины к экономическим реформам / Н. Толстых // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. — Випуск 8 (19). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2016. — C. 340–349.
 9. Толстых Н. Уровень жизни рабочих современной Украины / Н. Толстых // Соціальні виміри суспільства: Збірник наукових праць. — Випуск 7 (18). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. — C. 345–356.
 10. Арсеєнко А., Толстих Н. Колапс «транзитологічних» ілюзій у сучасному українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 140-155.
 11. Толстых Н. Социальные ориентиры развития современной экономики // Социологический альманах. — Выпуск 5. — Минск: «Белорусская наука», 2014. — C. 147–154.
 12. Толстых Н. Социальные и экономические барьеры на пути инновационного развития экономики Украины // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. — Под ред. акад. В.М. Вороны, д-ра соц. наук Т.О. Петрушиной. — Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. — C. 129-140.
 13. Толстих Н.В. Добробут і ринкові реформи в оцінках населення України // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 254–274.
 14. Арсеєнко А., Толстих Н. Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 259–270.
 15. Толстих Н.В. Споживчі можливості населення сучасної України // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.М. Ворони, д.соц.н. М.О. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 222–230.
 16. Толстых Н.В. Социальное исключение в условиях глобального экономического кризиса // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 5 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 274–283.
 17. Арсеєнко А., Толстих Н. До питання щодо подолання соціальних бар’єрів на шляху інноваційного розвитку економіки України / А. Арсеєнко, Н. Толстих // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 175-186.
 18. Арсеєнко А., Толстих Н. Безробіття в Україні в умовах глобальної фінансово-економічної кризи // Українське суспільство 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2010.
 19. Арсеєнко А.Г., Малюк А.М., Толстих Н.В. Глобальна криза і соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство 1992 – 2009. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2009. — C. 165-188.
 20. Толстых Н.В. Проблемы вхождения Украины в глобальное социально-экономическое пространство в оценках населения // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 11. — К.: Інститут соціології НАН України, 2008. — C. 267-275.
 21. Арсеєнко А.Г., Толстих Н.В. Якість життя населення України в умовах сучасного «транзиту» // Українське суспільство 1992 – 2008. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2008. — C. 199-235.
 22. Толстых Н.В. Экономическое исключение как социальный барьер к устойчивому развитию // V Международные Сорокинские чтения «Социальные трансформации в социокультурной динамике 20 – 21 веков: Реверсивно-циклическая парадигма»: материалы Международной научной конференции. — К.: Национальная академия управления, 2007. — C. 209–214.
 23. Толстых Н.В. Особенности социологического похода к определению понятия "экономического исключения" // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 10. — К.: Інститут соціології НАН України, 2007. — C. 236-241.
 24. Толстих Н.В. Ставлення населення України до глобалізації // Україна у глобалізованому світі. Зб. наук. праць. — К.: НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2007. — C. 104–106.
 25. Арсеєнко А.Г., Гирич В.Л., Толстих Н.В. Глобалізація і глобалізм в оцінках населення України // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2007. — C. 117-133.
 26. Толстых Н.В. Глобальное экономическое исключение как предмет социологического исследования // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 9. — К.: Інститут соціології НАН України, 2006. — C. 167-175.
 27. Толстых Н.В. Человеческое развитие в эпоху глобализации // Збірник матеріалів Восьмої науково-теоретичної конференції “Стратегічний розвиток України: реалії та перспективи” (24–25 травня 2006 р.). — Ч. І. — К.: Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006. — C. 161–165.
 28. Арсеєнко А.Г., Толстих Н.В. Ставлення населення до включення України у глобальний економічний простір // Українське суспільство 1994–2006. Соціологічний моніторинг. — К.: Інститут соціології НАН України, 2006. — C. 158-166.
 29. Арсеенко А.Г., Гирич В.Л., Толстих Н.В. «Цифровое неравенство» в глобальном и национальном контекстах // Новые социальные неравенства / под ред. С. Макеева. — К.: Институт социологии НАН Украины, 2006. — C. 313-354.
 30. Арсеєнко А.Г., Гирич В.Л., Толстих Н.В. Динаміка інформатизації українського суспільства в контексті глобалізації та фрагментації інформаційно-комунікаційних технологій // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2005. — C. 417-432.
 31. Толстых Н.В. Особенности управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации // Збірник матеріалів Сьомої науково-теоретичної конференції „Регуляторна політика держави в умовах глобалізації економіки” (11–12 травня 2005 року) / Українська академія бізнесу та підприємництва. — Ч. 1. — Одеса: Абрикос, 2005. — C. 201–204.
 32. Толстых Н.В. Особенности потребления в малообеспеченных слоях населения // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 8. — К.: Інститут соціології НАН України, 2005. — C. 105–113.
 33. Толстых Н.В. Диалектика конкурентоспособности и развития человеческого потенциала в условиях глобализации // Конкурентоспроможність і сталий розвиток в глобальній перспективі: доповіді і повідомлення Міжнародної. наукової конференції, 24 червня 2005 р. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, 2005. — C. 170–172.
 34. Толстих Н.В. Соціальні стандарти життя в оцінках населення України // Український соціум. — № 5–6 (10–11). — 2005. — C. 87–91.