i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Жуленьова Оксана Вадимівна

Кандидат соціологічних наук, науковий співробітник

Телефон:
+380 (93) 629-09-45
E-mail:
Oksana.Zhuleneva@gmail.com
Жуленьова Оксана Вадимівна

Біографічна довідка

Закінчила магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З червня по серпень 2011 року було членом української дослідницької групи міжнародного проекту "Теоретизування еволюції системи європейської міграції", який координувався Оксфордським університетом (Великобританія). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Визначення статистичної інваріантності як спосіб перевірки еквівалентності виміру в крос-національних соціологічних дослідженнях». З 2016 р молодший науковий співробітник відділу методології та методів соціології.

Сфера наукових інтересів: методологія порівняльних досліджень

Наукові публікації

  1. Жуленьова О. Цінність домашнього комфорту у структурі цінностей індивідуальної життєдіяльності // Український соціум. — № 4 (83). — 2020. — C. 28-46.
  2. Головаха Є., Дембіцький С., Жуленьова О., Любива Т. Методики дослідження адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міґрацій: розроблення та апробація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2020. — C. 102-123.
  3. Жуленьова О. Інваріантність як критерій визначення еквівалентності даних в соціологічних крос-національних дослідженнях / О. Жуленьова // Актуальні проблеми філософії та соціології. — Одеса, 2017. — C. 36-40.
  4. Головаха Є. Соціальна напруженість і потенціал протесту в українському суспільстві: сучасний стан і динаміка / Є. Головаха, О. Жуленьова // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони та М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2015. — C. 193-202.
  5. Жуленьова О. Особливості визначення еквівалентності вимірювання в соціологічних крос-національних дослідженнях: теоретико-методологічний аналіз / О. Жуленьова // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. — Вип. 7 (18). — К.: ІС НАН України, 2015. — C. 546–560.
  6. Жуленьова О. Інваріантність і еквівалентність даних в крос-національних дослідженнях: співставлення понять / О. Жуленьова // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 6 (17). — К.: ІС НАН України, 2014. — C. 394-403.
  7. Головаха Є., Жуленьова О. Динаміка соціологічних показників стану здоров’я дорослого населення України за роки незалежності // Українське суспільство – 1992-2013. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2013.
  8. Жуленьова О. Инвариантность данных кросс-национальных исследований: теоретико-методологический анализ // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 5 (16). — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 186-199.
  9. Жуленьова О. Культурные универсалии, инвариантность и эквивалентность: их роль в реализации кросс-национальных исследований // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2013. — C. 139-149.