i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

З метою постійного моніторингу та вдосконалення ОНП PhD «Соціологія» Інститут соціології ініціював у березні 2024 року проведення Круглого столу "Особливості підготовки докторів філософії зі спеціальності «Соціологія»: проблеми, досвід, перспективи розвитку".

Гаранти і стекхолдери ОНП PhD «Соціологія», які представляли провідні університети та наукові центри України, обмінятися досвідом та визначили напрями можливої співпраці в підготовці молодих науковців-соціологів. Предметом обговорення був весь комплекс питань, повʼязаних з реалізацією ОНП, – від набору в аспірантуру до захисту підготовлених дисертацій в разових спеціалізованих радах. Фокус уваги був спрямований не стільки на успіхи реалізації ОНП, скільки на проблемні моменти, щоб зрозуміти, що викликає найбільші труднощі, та окреслити можливі шляхи їх вирішення. В ході обговорення були визначені форми подальшої співпраці.