i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології. Колективна монографія / В. Ворона, В. Казаков, Н. Отрешко, В. Пилипенко, В. Резнік, В. Степаненко; за заг. ред. В. Резніка. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. — 249 с.

У монографії презентовано результати досліджень досвіду рецепції, опанування та апробації постпозитивістської методології аналізу дослідницьких програм І. Лакатоса в соціології. Витоки та зміст Лакатосової методології розглянуто в контексті порівняння різних версій позитивізму в соціології та філософії науки. Специфіку постпозитивізму в соціологічних дослідженнях, його переваги та обмеження порівняно з іншими соціально-науковими парадигмами увиразнено в широкому репрезентативному мультипарадигмальному контексті соціальних наук. Експліковано елементи та контури постпозитивістської концепції соціологічної науки. Систематизовано інтерпретації та застосунки ідей постпозитивізму в соціологічних аналітико емпіричних, історико-теоретичних та метатеоретичних наукових пошуках. Здійснено глибокі експлікації трендів та концептуального потенціалу теоретичних дослідницьких програм громадянського суспільства та транскультурності.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів

Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології