i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

За ред. Е. О. Райта; переклад з англ. О. Симончук. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. — 287 с.

ISBN 978-966-02-8823-2

Проблема соціального класу є однією з центральних для соціології й, разом із тим, постійно дискутованою — як щодо визначення концепту класу, так і
щодо його ролі в соціальній теорії та значущості для соціологічного аналізу постіндустріального суспільства. У книзі викладено теоретичні основи шести
альтернативних підходів класового аналізу в сучасній соціології, які представлені ґрандами відповідних напрямків. У висновках Е. О. Райт (ініціатор і редактор цієї колективної монографії) пропонує концептуальне узагальнення аналізованих підходів на підставі формулювання шести вузлових питань, способи розв’язання яких і зумовлюють відмінності між відповідними класовими концепціями.

Ця книга, вперше опублікована англійською 2005 року, в наступне десятиліття набула широкого визнання й була внесена до навчальних програм багатьох університетів. Її переклад адресований як спеціалістам із класового аналізу, так і студентам та аспірантам, які вивчають соціологію.

Підходи до класового аналізу (зміст і вступ)

Підходи до класового аналізу