i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Под ред. Акад. НАН Украины В.М. Вороны, д-ра социол. наук Т.О. Петрушиной. — Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. — 328 с.

Представлено економіко-соціологічне розуміння інноваційного розвитку з позицій шумпетеріанського підходу і порівняльного аналізу української економіки й інноваційних економік сучасного світу. Виділено структурні складові соціального потенціалу інноваційного розвитку економіки (ІРЕ): соціально-політичний, соціально-економічний, інституціональний, соціокультурний, науковий і освітній субпотенціали. На основі результатів експертного опитування теоретиків і практиків в галузі інноваційної політики України оцінено рівень і значимість соціального потенціалу та його складових в інноваційному розвитку вітчизняної економіки. Розкрито основні соціальні бар’єри і проблеми на шляху реалізації ІРЕ в Україні. Проаналізовано перспективи ІРЕ України і запропоновано конкретні рекомендації із його забезпечення. Представлено результати вперше проведеного в Україні опитування керівників підприємств і організацій нанотехнологічного сектору економіки.

Для соціологів, економістів, менеджерів, викладачів вищих навчальних закладів.

Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии

Автори

Ворона Валерій Михайлович (1940—2022)

Ворона Валерій Михайлович (1940—2022)

Директор Інституту соціології НАН України (1992—2021), академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" (1998—2022)