i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

(Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад.. НАН України, проф.., д.е.н. В.Ворони. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. — 301 с.

ISBN: 978-966-02-7555-3

Науково-бібліографічне видання містить нариси, присвячені персонам чільних теоретиків світової соціології. У кожному нарисі наведено коротку наукову біографію вченого та огляд його наукових інтересів, розкрито його персональний внесок у розвиток соціологічної науки, оцінено значущість його наукового доробки для сучасної України, зокрема, у концептуалізації культурної, економічної та політичної модернізації українського суспільства. Довідкове видання стисло узагальнює досвід осмислення науковцями Інституту соціології НАН України творчого спадку класиків соціології, впровадження їхніх плідних ідей у вітчизняний соціологічний дискурс.

Адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам та іншим зацікавленим читачам.

Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок

Автори

Ворона Валерій Михайлович (1940—2022)

Ворона Валерій Михайлович (1940—2022)

Директор Інституту соціології НАН України (1992—2021), академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" (1998—2022)