i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Буров Ігор Володимирович

Кандидат філософських наук, заступник директора Інституту соціології із загальних питань, старший науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-61-44
Факс:
+380 (44) 255-76-96
E-mail:
i-v-b@ukr.net
Буров Ігор Володимирович

Біографічна довідка

Закінчив Донбаську державну машинобудівельну академію (1970 р.), аспірантуру на кафедрі соціальної психології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко (1981 р.). Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук за темою «Виховна роль керівника первинного трудового колективу» захистив у 1986 р. в Інституті філософії НАН України. Працював викладачем кафедри соціології, завідуючим першою соціологічною лабораторією кафедри соціології КДУ ім. Т.Г.Шевченко (1983 р.). Працює в Інституті соціології НАН України з дня його заснування у 1991 р.

Сфера наукових інтересів: економічна соціологія, електоральна соціологія, соціологія безпеки.

Наукові публікації

 1. Буров І.В. Пам’яті Валерія Михайловича // В. М. Ворона — відомий учений, видатний організатор, непересічна людина / за ред. В Є. Головахи, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 43-48.
 2. Burov I., Burova О. Some Factors That Influence Social Behavior of Individuals // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. / Гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга. — Вип. 4 (18). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — C. 306–310.
 3. Burova O., Burov I. Social factors of national identification // Українське суспільство моніторинг соціальних змін. — Вип. 2 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 83–91.
 4. Буров І. Про деякі соціальні показники впливу на національну безпеку / І. Буров // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Київ: ІС НАН України, 2014. — C. 393–401.
 5. Буров І.В. Покірні чи непідкорені? // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг ; за ред. В. Ворони, М. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2012. — C. 140-147.
 6. Казаков В.С., Буров И.В. Мировой экономический кризис и трудовой конфликт // Конфликты в социальной сфере: материалы V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). 22–23 марта 2012 г.; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. — Казань: КНИТУ, 2012. — C. 244–250.
 7. Буров І.В. Держава, ідеологія, імідж, інтереси, стабільність // Соціологія політики. — К., 2009.
 8. Буров И.В. Социокультурные параметры готовности к риску и деловой конкуренции // В кн. «Экономическая культура населения Украины». — К., 2008.
 9. Буров І.В. Особливості ідеологізації українського соціуму // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. — К., 2007.
 10. Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. — К.: ВД «Стилос» ПЦ «Фоліант», 2005. — 254 c.
 11. Буров И.В. Экономическое поведение в аспекте социальной безопасности // Проблеми розвитку соціологічної теорії; трансформації соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. — К., 2003.
 12. Буров И.В. Выборы 2002: особенности электорального поведения // Політичний маркетинг та електоральні технології. — К., 2002.
 13. Приватизационные процессы в Украине: оценки и позиции граждан. — К.: Институт социологии НАН Украины, 1999. — 117 c.
 14. Міщенко М.Д., Буров І.В. Соціальні аспекти приватизаційних процесів в Україні. — К.: Інститут соціології НАН України, 1998. — 124 c.