i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Костенко Наталія Вікторівна

Доктор соціологічних наук, професор, завідуюча відділу

Телефон:
+380 (44) 255-60-84
Факс:
+380 (44) 255-76-96
E-mail:
Natalia.Kostenko@gmail.com
Костенко Наталія Вікторівна

Біографічна довідка

Закінчила в 1975 році історичний факультет Білоруського державного університету (м.Мінськ), захистила кандидатську дисертацію (1984 р.), докторську дисертацію «Цінності й символи в масовій комунікації» (1994 р.). З 1990 року працює в Інституті – старшим, провідним, головним науковим співробітником. З 2007 р. – зав. відділом соціології культури та масової комунікації.

Автор спецкурсів для студентів соціологічних факультетів: «Соціологія масової комунікації», «Аналіз текстів у соціології».

Cфера наукових інтересів: сучасна культура, медіа, комунікації.

Наукові публікації

 1. Костенко Н. Збройний конфлікт на Сході та президентські вибори-2014 в українських телевізійних новинах / Н. Костенко, С. Макеєв // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Т. 1, вип. 1 (15) / [гол. ред. д.соц.н. М.О. Шульга]. — К.: ІС НАН України, 2014. — C. 147-162.
 2. Костенко Н. Заключение: к социологии недоверия / Наталия Костенко, Сергей Макеев // Общество без доверия / Под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 319–337.
 3. Костенко Н. З приводу спостереження за примхами культури // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2014. — C. 113–132.
 4. Костенко Н. Медіа-динаміка: тренди і відхилення / Н. Костенко // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — Киев: Институт социологии НАН Украины, 2014. — C. 326–348.
 5. Костенко Н. К социологии недоверия / Н. Костенко, С. Макеев // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2014. — C. 3–15.
 6. Костенко Н. Фокус-группы: реформационные инициативы в призме недоверия / Наталия Костенко, Ольга Максименко // Общество без доверия / Под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2014. — C. 228–318.
 7. Костенко Н. Від укладача / Н. Костенко // Інтерпретації соціологічні: пам’яті В.Л.Оссовського / Укладач Н. Костенко. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 5-8.
 8. Костенко Н. Социокультурная динамика в контекстах модернизации / Н. Костенко // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Тези доповідей. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2013 р. — К., 2013. — C. 162-163.
 9. Костенко Н. Общество в перспективе смысла / Н. Костенко // Матеріали 1-ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві», 2 лист. 2012 р. / Київ. нац. ун-т імені Т.Шевченка / під заг. ред. В.І. Судакова, О.Д. Куценко. — К.: Логос, 2013. — C. 18-27.
 10. Костенко Н. Флуктуації телевізійних преференцій / Н. Костенко // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.е.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 384-395.
 11. Костенко Н. Движение культуры в социологическом рассмотрении / Н. Костенко // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. 11 Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. — C. 132-133.
 12. Kostenko N. Through the looking glass: Do western leadership assessments work in cross-cultural contexts? [Electronic resource] // J. Barnes, B. Johnson, S. Buko, N. Kostenko. Do western leadership assessments work in cross-cultural contexts? [Electronic recourse] // Manuscript. — 2012.
 13. Костенко Н. Тестирование шкалы культурной компетентности (CQS): украинская аудитория / Н. Костенко, Л. Скокова // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2012. — C. 158–193.
 14. Костенко Н. Стан і динаміка політичних новин у парламентській компанії 2012 р. / Н. Костенко // Доступ до медіа: вибори 2012. Аналітичний звіт. — К.: Академія української преси, 2012. — C. 9-18.
 15. Костенко Н. Смислова сегментація соціуму / Н. Костенко // Смислова морфологія соціуму / За ред. Н. Костенко. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 295-312.
 16. Костенко Н. Методологічні напруженості розуміння смислу в соціології / Н. Костенко // Смислова морфологія соціуму / За ред. Н. Костенко. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 39-58.
 17. Костенко Н. Динаміка медіаспоживання в Україні та європейських країнах // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 384-394.
 18. Костенко Н. Знание о смыслах: исследование глубины и поверхности / Н. Костенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4. — 2011. — C. 3-31.
 19. Костенко Н. Владна перспектива медіа / Н. Костенко // Ліберальний дискурс мас-медіа: Навч. посіб. — К.: АУП, 2011. — C. 30-46.
 20. Костенко Н. Умови суспільної комунікації й практики медіа / Н. Костенко // Українське суспільство. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 428-443.
 21. Костенко Н. Социология как приключение в предлагаемых обстоятельствах / Н. Костенко // Соціологічна культура: числа і смисли. Матеріали соціологічних читань пам'яті Н.В. Паніної. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 82-89.
 22. Костенко Н. Вступ / Н. Костенко, А. Ручка // Субкультурна варіативність українського соціуму. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 5-10.
 23. Костенко Н. Поточні концептуалізації культурних порядків / Н. Костенко // Субкультурна варіативність українського соціуму. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 27-34.
 24. Костенко Н. Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2010.
 25. Костенко Н. Медиа в выборах: между политикой и культурой / Н. Костенко // Соціологія політики: Хрестоматія: У 2-х т.; [авт.-упоряд.: В.А. Полторак, О.В. Петров, А.В. Толстоухов]. — Т. ІІ; Ч. І. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. — C. 244-259.
 26. Костенко Н. Медіа стилі в європейському ландшафті / Н. Костенко // Субкультурна варіативність українського соціуму. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 146-174.
 27. Kostenko N. Television as total practices and liberalization of distinctions: the Ukrainian case // Civitas. Revista de Ciencias Sociais. Porto Alegre. — Vol. 9, № 1. — 2009. — P. 36–50.
 28. Костенко Н.В. Соціокультурна диференціація і динаміка культурних стандартів / Н.В. Костенко // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь; за ред. В.М. Гейця [та ін.]. — К.: НВЦ НБУВ, 2009. — C. 483-488.
 29. Костенко Н.В. Кількісне і якісне: взаємні претензії та спільні перспективи / Н.В. Костенко // Якісні дослідження в соціологічних практиках: [навч.посіб]; за ред. Н. Костенко, Л. Скокової. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 8–26.
 30. Костенко Н.В. Информационно-культурные стили в России и Украине // Социологический журнал. — № 1. — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 47-69.
 31. Костенко Н. Владна перспектива медіа // Медіа. Демократія. Культура. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 30-47.
 32. Костенко Н. Презентація політики у новинному форматі // Медіа. Демократія. Культура. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 87-109.
 33. Костенко Н. Моніторинг політичних новин у парламентський кампанії 2007 року // Медіа. Демократія. Культура. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 310-328.
 34. Костенко Н. Моніторинг політичної реклами: серпень-вересень 2007 року // Медіа. Демократія. Культура. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 329-344.
 35. Костенко Н., Іванов В. Моніторинг передвиборної кампанії в новинах та рекламі 10-ти провідних телеканалів // Наук. записки Ін-ту журналістики. — Т. 24. — 2008. — C. 189-193.
 36. Наталия Костенко, Сергей Макеев Место и время социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2008.
 37. Костенко Н. Масова комунiкацiя / Н. Костенко // Соцiологiя: Навч. посiбник. За ред. С.О. Макеєва. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. — C. 216–256.
 38. Костенко Н. Інформаційно-культурні стилі в європейських країнах // Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 196-206.
 39. Костенко Н. Теоретичний дискурс про медiа та масову комунiкацiю // Соцiологiчна теорiя: традицiї та сучаснiсть: Навч. посiб. / За ред. А. Ручки. — К.: IС НАН України, 2007. — C. 290-312.
 40. Костенко Н. Телебачення мiж фактом та iнтерпретацiєю // Українське суспiльство 1992-2007. Динамiка соцiальних змiн. — К.: IС НАН України, 2007. — C. 409-422.
 41. Костенко Н. Национальные аудитории медиа в сравнении // Украинское общество в европейском пространстве / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. — К.: ИС НАН України; ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. — C. 174-204.
 42. Костенко Н. Публичные императивы медиа: время выборов // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2006.
 43. Костенко Н. Продукування i легiтимацiя культурних iдентичностей // Культура - суспiльство – особистiсть : Навч. посібник / За ред. Л. Скокової. — К.: IС НАН України, 2006. — C. 50-81.
 44. Костенко Н., Iванов В. Полiтична реклама на телебаченнi // Телерадiокур'єр. — № 2 (48). — 2006. — C. 46-47.
 45. Костенко Н., Iванов В., Макеєв С. Парламентськi вибори-2006 в новинах, рекламi, пресi. — К., 2006. — 93 c.
 46. Костенко Н., Макеєв С. Монiторинг медiа: випадок полiтичної реклами // Культура - суспiльство – особистiсть : Навч. посібник / За ред. Л. Скокової. — К.: IС НАН України, 2006. — C. 202-242.
 47. Костенко Н. Флуктуацiя довiри до українських медiа // Українське суспiльство 1992-2006. Соцiологiчний монiторинг. — К.: IС НАН України, 2006. — C. 391-399.
 48. Костенко Н. Полiтичний кредит довiри українським медiа // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. — К.: IС НАН України, 2005. — C. 78-86.
 49. Костенко Н., Iванов В. (ред.) Новини vs. новини. Виборча кампанiя в новинних телепрограммах. — К.: Центр вiльної преси, 2005. — 190 c.
 50. Наталия Костенко Метаморфозы новостей: от произвольного знания к политическому факту // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2005.
 51. Костенко Н.В. Узнаваемая реальность новостей: особенность современной медиакультуры // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. — Вип. 4. — К.: САУ, ІС НАН України, 2004. — C. 34-41.
 52. Kostenko N., Androsenko T., and Males L. Ukraine: In Search of Holidays: The Case of Ukraine // National Days / National Ways. Historical, Political, and Religious Celebrations around the World / Ed. By Linda K. Fuller. — Westport, Connecticut, London: Praeger, 2004. — P. 285-301.
 53. Костенко Н. Медіа: конфіденційність масової інформації // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 494-507.
 54. Костенко Н.В. Лібералізовані відмінності і тотальні ефекти в практиках телебачення // Človek a spoločnosť. — Ročník 7. — Číslo 2. — 2004.
 55. Костенко Н.В. Якісні дослідження (Вступ) // Технології прикладних соціологічних досліджень: Навч.-метод. посіб. — К.: ІС НАН України, 2003. — C. 68–71.
 56. Костенко Н.В. Телебачення як тотальна практика і лібералізація відмінностей // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2003. — C. 438–451.
 57. Костенко Н. Медиа-классы или коды неравенства // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2003. — C. 16-32.
 58. Костенко Н.В. Медиа-классы // Классовое общество. Теория и эмпирические реалии. — К.: ИС НАН України, 2003. — C. 221–244.
 59. Костенко Н. Масова комунікація // Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О. Макеєва. — Вид. 2-е. — К.: Знання, 2003. — C. 211–248.
 60. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. — К.: Центр вільної преси, 2003. — 200 c.
 61. Kostenko N. Cultural Identities: Transformation and Recognition // Ukrainian Sociological Review 2000–2001. — К.: ІS NASU, 2003. — P. 66-89.
 62. Kostenko N., Ivanov V. The Right to Produce Events (Content-Analysis of TV News) // Political Censorship in Ukraine. Facts. Trends. Comments / Eds. by O. Paliy, S. Lyachinsky, S. Makeev and Others. — Kyiv, 2002. — P. 87–109.
 63. Костенко Н.В. Соціокультурна сегментація медіа // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2002. — C. 432–444.
 64. Костенко Н., Іванов В. Право продукувати події (контент-аналіз теленовин) // Політична цензура в Україні. Факти. Тенденції. Коментарі / Упоряд.: О. Палій, С. Лячинський, С. Макєєв та ін. — К., 2002. — C. 87–109.
 65. Костенко Н. Медиа и культурная дифференциация // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. Наук. доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції. — К.: САУ, ІС НАН України, 2002. — C. 382–384.
 66. Костенко Н. Легітимація культурних ідентичностей // Соціокультурні ідентичності та практики. — К.: ІС НАН України, 2002. — C. 247–258.
 67. Наталия Костенко Культурные идентичности: превращения и признания // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2001.
 68. Наталия Костенко, Сергей Макеев Выборы и медиа: легализуя публичную сферу // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 1999.
 69. Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) / Наталия Костенко (ред.) — К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. — 218 c.
 70. Костенко Н.В. Массова комунiкацiя // Соцiологiя: Навч. посiбник. За ред. С.О. Макеєва. — К.: Українська енциклопедiя iм. М.П. Бажана, 1999. — C. 153-181.
 71. Костенко Н. Политический адвертисмент или парадоксы медиа // Политическая мысль. — № 3-4. — 1998. — C. 100-113.
 72. Костенко Н. Парадигми та фактичностi нових мас-медiа // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. — № 1-2. — 1998. — C. 138-150.
 73. Костенко Н. Ценности и символы в массовой коммуникации. — К.: Наук. думка, 1993. — 130 c.
 74. Костенко Н.В., Оссовский В.Л. Ценности профессиональной деятельности (опыт социологического исследования кино). — К.: Наук. думка, 1986.