i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Скокова Людмила Георгіївна

Доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 253-44-50
E-mail:
list.lgs@gmail.com
Скокова Людмила Георгіївна

Біографічна довідка

Закінчила історичний факультет Луганського педагогічного інституту ім.Т.Г.Шевченка. З 1992 р. працює в Інституті соціології НАН України. Захистила кандидатську дисертацію «Біографічний метод у соціології: історія і специфіка застосування» в Інституті соціології НАН України за спеціальністю «історія й теорія соціології» (2000). Отримала вчене звання «доцент» за кафедрою соціології (2005). Захистила докторську дисертацію «Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні підходи та емпіричні виміри» за
спеціальністю 22.00.04 «спеціальні та галузеві соціології» (2019). Авторка більше 100 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: соціологія культури, соціологія комунікації, якісні методи в соціології, біографічні дослідження, соціологія культурної партиципації.

Наукові публікації

  1. Бойко Н., Скокова Л. Громадянськi i соцiокультурнi орiєнтацiї молодих користувачiв Iнтернету // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. — К.: ІС НАН України, 2005. — C. 394-417.