i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Бойко Н. — Інститут соціології НАН України, 2020. — 256 с.

ISBN 978-966-02-9335-9

У монографії здійснено системне соціологічне дослідження демократизаційних трансформацій доби Інтернету. На основі отриманих концептуальних узагальнень взаємозв’язків демократизації та дигіталізації сучасних суспільств і аналізу емпіричних даних моніторингових досліджень Інституту соціології НАН України (2002–2020 рр.) здійснено комплексний соціологічний аналіз специфіки та ефективності перебігу електронної демократизації в Україні. З’ясовано тенденції розвитку складових сучасного демократизаційного процесу (е-урядування, е-уряд, е-демократія), запропоновано бачення ролі Інтернету у процесах солідаризації і активізації громадянської участі в українському суспільстві.
Книгу адресовано науковцям, політикам, урядовцям, викладачам і студентству, а також широкій громадськості – всім, кого цікавлять питання демократії, громадянської активності і соціальної взаємодії в епоху Інтернету.

Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства

Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства

Автори

Бойко Наталія Леонідівна

Бойко Наталія Леонідівна

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник