i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Бойко Наталія Леонідівна

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 255-63-71
E-mail:
bnatal28@ukr.net
Бойко Наталія Леонідівна

Біографічна довідка

Закінчила факультет соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відділення психології), аспірантуру Інституту соціології НАН України. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Особливості трансформації соціального контролю в сучасному українському суспільстві". Автор першої в Україні монографії, присвяченої дослідженню феномена сучасного соціального контролю в контексті процесів демократизації та становлення громадянського суспільства. Працює провідним науковим співробітником у відділі соціальної психології Інституту соціології НАН України. Має більше 110 наукових публікацій.

Науковий ступінь:

 • Доктор соціологічних наук (22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології), Інститут соціології НАН України, Київ, 2021.
 • Кандидат соціологічних наук (22.00.03 - соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини), Інститут соціології НАН України, Київ, 2002.

Наукове звання:

 • Старший науковий співробітник (22.00.03 - соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини), Інститут соціології НАН України, Київ, 2012.

Наукові публікації

 1. Бойко Н. Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства. — Київ: Інститут соціології НАН України, 2020. — 256 c.
 2. Бойко Н.Л. Інтернет-практики українців в умовах збройного конфлікту на Донбасі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2017. — C. 31-34.
 3. Бойко Н.Л. «Нatespeech» в соціальних мережах як показник соціальної напруженості // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. тези доповідей та виступів учасників III конгресу Соціологічної Асоціації України, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. — C. 58-59.
 4. Бойко Н.Л. Е-реформування – позитивний поштовх реформування суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2017. — C. 44-46.
 5. Бойко Н.Л. Солідаризаційний потенціал соціально-громадянської активності в Інтернеті / Н.Л. Бойко // Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму. — К.: Інститут соціології НАН України, 2016. — C. 123-137.
 6. Бойко Н.Л. Постматериалистический ценностный выбор социально-активных пользователей Интернета / Н.Л. Бойко // XIX Объединенная научная конференция «Интернет и современное общество»(IMS2016), Санкт-Петербург, 22-24 июня 2016 года
 7. Бойко Н.Л. Дигітальна нерівність в сучасних українських реаліях / Н.Л. Бойко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 3 (17). — К.: Інститут соціології НАН України, 2016. — C. 137-149.
 8. Бойко Н.Л. Регіональні особливості соціально-громадянської активності в Інтернеті – інтегруючий чи дезінтегруючий чинник сучасного українського суспільства? / Н.Л. Бойко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 2 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 483-494.
 9. Бойко Н. Интернет-активность в современных украинских реалиях / Н.Л. Бойко // Социологический альманах. — Вип. 6. — Минск: «Беларуская навука», 2015. — C. 534-542.
 10. Бойко Н.Л. Інтернет в житті пересічних українців: динаміка зростання / Н.Л. Бойко // Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 349-362.
 11. Бойко Н. Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції / Н. Бойко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Випуск 1 (15). — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 163-172.
 12. Бойко Н. Динаміка матеріалістичних та постматеріалістичних ціннісних пріоритетів у реаліях сучасного українського суспільства / Н. Бойко // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 6 (17). — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 341-352.
 13. Бойко Н.Л. Pизики та парадокси цифрової технологізації соціального контролю / Н.Л. Бойко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. — Вип. 19. — К.: КНДУ, 2013. — C. 20-27.
 14. Бойко Н.Л. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: вчителі та випускники шкіл в мережі Інтернет / Н.Л. Бойко // Українська наукова школа психології та педагогіки життетворчесті: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ювілейний науково-методичний збірник / За редакцією д.ф.н. Л.В. Сохань, к.іст.н. І.Т. Єрмакова, Г.М. Нессен і др. — Запоріжжя: Видавництво закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради, 2013. — C. 134–138.
 15. Бойко Н.Л. Інтернет як ресурс впливу громадян на владу в сучасному українському суспільстві / Н.Л. Бойко // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 375-381.
 16. Бойко Н.Л. Гражданская активность в Интернете: возможности и реальность / Н.Л. Бойко // Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 21–22 ноября 2013 г. / ред. кол.: Котляров И.В. (гл. ред.) и др.; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск: Право и экономика, 2013. — C. 236-239.
 17. Бойко Н.Л. Дигіталізація сучасного суспільства: нові соціальні виклики / Н.Л. Бойко // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. II Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) — Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. — C. 110-111.
 18. Бойко Н.Л. Актуалізація феномену “The Surveillance Society” / Н.Л. Бойко // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 5 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2013. — C. 473-484.
 19. Бойко Н.Л. Структураційні ознаки перебування в мережі Інтернет / Н.Л. Бойко // Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 466-473.
 20. Бойко Н.Л. Інтернет — новітній чинник регуляції соціальної поведінки в демократичному суспільстві / Н.Л. Бойко // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 4 (15). — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 327-337.
 21. Бойко Н.Л. Тези до соціологічного портрету українських користувачів Інтернету / Н.Л. Бойко // Стратегічні пріоритети. — № 3 (20). — К.: Національний Ін-т стратегічних досліджень, 2011. — C. 190–194.
 22. Бойко Н.Л. Ресурси реалізації соціальних інтересів у демократичному суспільстві / Н.Л. Бойко // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації. — К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — C. 129–156.
 23. Бойко Н.Л. Інтернетизація України. Прорив десятиріччя / Н.Л. Бойко // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / за ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — Т. 1. Аналітичні матеріали. — К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — C. 531–539.
 24. Бойко Н.Л. Українці в Інтернеті: інтереси та пріоритети використання мережі / Н.Л. Бойко // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2010. — C. 356–363.
 25. Бойко Н.Л. Интернет как фактор адаптации в условиях кризиса / Н.Л. Бойко // Кризис в Украине: зоны поражения. Взгляд социологов. — К.: ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. — C. 84-99.
 26. Бойко Н.Л. Демократичні настанови як фактор реалізації соціальних інтересів / Н.Л. Бойко // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 2 (13). — К.: Інститут соціології НАН України, 2010. — C. 198-211.
 27. Бойко Н.Л. Громадянський потенціал користувачів Інтернету / Н.Л. Бойко // Соціологія у ситуації соціальних невизначеностей : I Конгрес Соціологічної асоціації України : тези допов. — Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. — C. 375.
 28. Бойко Н.Л. Цифрові технології в житті мешканців невеликого міста / Н.Л. Бойко // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 1 (12). — К.: ІС НАН України, 2009. — C. 417-431.
 29. Степаненко В., Бойко Н. Проблеми представництва суспільних інтересів в контексті конституційної реформи // Українське суспільство 1992-2008. Социологічний моніторинг / За ред. В. Ворони, М. Шульги. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 343-360.
 30. Бойко Н. Проблема актуалізації демократичних установок у суспільному інтересі сучасної України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2008. — C. 186-188.
 31. Бойко Н. Новітні інформаційні технології та сучасний стиль життя // Стиль життя: панорама змін. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 157-220.
 32. КРУГЛЫЙ СТОЛ “СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ДИСКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК” // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2008.
 33. Бойко Н.Л. “Демократія голосування” та “демократія участі” в оцінках молоді // Соціальні виміри суспільства. — Випуск 11. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 170-180.
 34. Бойко Н. Социальный контроль и демократизация общества. — К.: Институт социологии НАН України, 2007. — 272 c.
 35. Бойко Н.Л. Засоби впливу громадськості на влади // Українське суспільство 2004-2006. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2006. — C. 385-390.
 36. Обсуждение категории “стиль жизни” на заседании Социологического клуба // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2006.
 37. Бойко Н. Молодь у свiтi сучасних комп'ютерних та Iнтернет-технологiй // Соцiальнi вимiри суспiльства. — Вип. 8. — К.: ІС НАН України, 2005. — C. 244-258.
 38. Бойко Н., Скокова Л. Громадянськi i соцiокультурнi орiєнтацiї молодих користувачiв Iнтернету // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. — К.: ІС НАН України, 2005. — C. 394-417.
 39. Бойко Н.Л. Iнформатизацiя соцiального простору: стан i перспективи // Українське суспiльство 1994-2004. Монiторинг соцiальних змiн. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 508-517.
 40. Бойко Н.Л. Дигитальная демократия: возможности и проблемы // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi процеси в Українi. — Вип. 4. — К.: САУ, ІС НАН України, 2004. — C. 241-244.
 41. Бойко Н.Л. Тенденцiї локус контролю в рiзних вiкових групах // Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. — Вип. 6. — К.: ІС НАН України, 2003.
 42. Бойко Н.Л. Прихильники глобалiзацiйних процесiв в Українi: хто вони? // Українське суспiльство–2003. Соцiологiчний монiторинг. — К.: IС НАН України, 2003. — C. 228-239.
 43. Бойко Н.Л. Iдеальний та реальний образи людини влади // Життєва компетентнiсть особистостi: Наук.-метод. посiб. — К., 2003. — C. 427-444.
 44. Бойко Н.Л. К обоснованию современной модели реализации социального контроля // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. — Випуск 5. — К.: IС НАН України, 2002. — C. 80-97.
 45. Бойко Н.Л. Соцiально-психологiчнi якостi, необхiднi людинi влади як суб'єкту соцiальної полiтики // Социальная политика в условиях экономических и политических реформ Украинского общества. Приложение № 1 (6) к научному журналу Персонал. — № 1 (55). — 2000. — C. 56-59.
 46. Бойко Н.Л. Феномен соцiально-психологiчної залежностi особистостi i перспективи створення громадянського суспiльства // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. "Соцiологiчнi дослiдження сучасного суспiльства: методологiя, теорiя, методи". — № 492. — 2000. — C. 110-114.
 47. Shulga M., Boyko N. A Sociological Portrait of the Government of Ukraine (1990-1997). Social Problems in Post-Communist Ukraine (I) // International Jornal of Sociology. — Vol.29 NO.3. — 1999. — P. 76-96.
 48. Шульга М.О., Бойко Н.Л. Правляча еліта сучасної України // Вiсник НАН України. — № 5-6. — Київ, 1998. — C. 33-55.
 49. М. Шульга, О. Потєхін, Н. Бойко, О. Парохонська, Т. Шульга Правляча еліта сучасної України. — Аналітична доповідь № 10. — Київ, 1998.