i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Бурлачук Віктор Фокич

Доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 280-06-28
E-mail:
bourlatchouk@gmail.com

Біографічна довідка

У 1976 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «філософ, викладач філософських дисциплін». У 1986 році захистив кандидатську дисертацію «Про будову філософського знання. Досвід аналізу філософської системи І.Канта» - кандидат філософських наук. У 2005 році в Інституті соціології НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Символічні системи і конституювання соціального смислу» з присудженням наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. В Інституті соціології НАН України працює з 1991 року. На даний момент є провідним науковим співробітником відділу історії та теорії соціології. Член Вченої Ради Інституту соціології НАН України.

Сфера наукових інтересів : теорія та історія соціології, соціологія мистецтва, соціологія моди.

Наукові публікації

 1. Бурлачук В.Ф., Іваненко О.О. Проблематика цінностей в українській соціології 70-80 років ХХ століття // Історія української соціології: навчальний посібник / За заг. ред. Катерини Батаєвої, Віктора Бурлачука і Віктора Степаненка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — C. 333-350.
 2. Бурлачук В. Країна без героя // Українське суспільство. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг : У 2-х т. / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — Т. 1. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 134–139.
 3. Бурлачук В. Общественное мнение и просвещенный разум // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества: сб. науч. работ. — Вып. 19. — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. — C. 42–47.
 4. Бурлачук В. Общественное мнение и разговор // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2012. — C. 87–101.
 5. Бурлачук В. Трапеза как предмет социологического исследования // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2010.
 6. Бурлачук В. Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2010.
 7. Бурлачук В. Образ власти в современных теориях глобализации // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2009.
 8. Бурлачук В. Интеллектуальные уловки феноменологической социологии // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2008.
 9. Бурлачук В. Десакрализация власти и современный политический кризис в Украине // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2007.
 10. Бурлачук В. Власть и тело: история любви // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2006.
 11. Бурлачук В. Еще раз к вопросу: “Что такое общество?” // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2006.
 12. Бурлачук В. Символические системы и конституирование социального смысла // Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук / 22.00.01. — теория и история социологии. —  ИС НАН України, 2005. — 369 c.
 13. Бурлачук В. Символические системы и конституирование социального смысла // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2004.
 14. Бурлачук В. Теорії модернізації й український досвід // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 212-220.
 15. Бурлачук В. Образы тела и стратегии власти // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. — Харків, 2004. — C. 37–40.
 16. Бурлачук В. Статуя Гинденбурга и символическое действие // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 7. — К., 2004. — C. 150–162.
 17. Бурлачук В., Танчер В. Символ и симулякр. Концепция символа в социологии постмодерна // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 1. — 2004.
 18. Бурлачук В. Суспільна трансформація як руйнування та вибір традиції // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 49-72.
 19. Бурлачук В. Жан Бодрийяр, массы и «конец социологии» // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 2. — 2003. — C. 46–59.
 20. Бурлачук В. Способы артикуляции власти, или символ в системе властных отношений // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2003. — C. 20–31.
 21. Бурлачук В. Власть, смерть и социология постмодерна // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 6. — К., 2003. — C. 195–206.
 22. Бурлачук В. Социальный кризис и архаические формы восприятия мира // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. — Харків, 2003. — C. 19–22.
 23. Бурлачук В. Символ и власть. Роль символических структур в построении картины социального мира. — К.: ИС НАН України, 2002. — 266 c.
 24. Бурлачук В. Традиція, ритуал, свято як система соціального відчування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2002. — C. 147–159.
 25. Бурлачук В. Архетип героя і політична боротьба // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2002. — C. 19–27.
 26. Бурлачук В. «Символическое не значит больше ничего». Концепция символа в социологии Ж. Бодрийяра // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. — Харків, 2002. — C. 70–74.
 27. Бурлачук В. Социальная классификация как способ производства социальной реальности // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 5. — К., 2002. — C. 67–79.
 28. Бурлачук В. "Отнесение к ценности", смысл и социальное изменение // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 3. — 2001.
 29. Бурлачук В. Традиции и социальные изменения // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 4. — К., 2001. — C. 53–63.
 30. Бурлачук В. Символическая реальность и социальные изменения // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. — Харків, 2001. — C. 68–74.
 31. Бурлачук В. Влада, віра та легітимність // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). — К.: Ін–т соціології НАН України, 2001. — C. 227–236.
 32. Бурлачук В. Социальные переживания и политический миф // Политическая мысль. — № 1–2. — 2001. — C. 110–121.
 33. Бурлачук В. Судьба авторитета в современном мире // Социология: теория, методы, маркетинг. — № 4. — 2000.
 34. Бурлачук В. Смысловые структуры политического мифа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. — Харків, 2000. — C. 22–26.
 35. Бурлачук В. Герменевтика и проблемы понимания социального мира // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. праць. — Вип. 1. — К.: МАУП, 2000. — C. 60–64.
 36. Бурлачук В. Дифузія авторитету за постмодерну // Політична думка. — № 3. — 1999. — C. 135–138.
 37. Бурлачук В. Феноменологическая социология и опыт меняющегося мира // Феноменология и гуманитарное знание. — К., 1998. — C. 113–120.
 38. Бурлачук В. Життєвий світ і структура конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 4–5. — 1998. — C. 93–104.
 39. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України: навчальний посібник. — К.: Заповіт, 1996. — 424 c.
 40. Бурлачук В. Історичні спроби моделювання української державності в ХХ столітті (“Класократична” версія В’ячеслава Липинського) // Політична думка. — № 1. — 1995. — C. 103–108.