i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Бурова Ольга Ігорівна

Кандидат соціологічних наук (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), Інститут соціології НАН України, Київ, 2012; старший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів, національний представник України у WAPOR

Телефон:
+380 (44) 255-60-84
E-mail:
burova_olga@yahoo.com
ORCID:
0000-0002-4149-8859
Бурова Ольга Ігорівна

Біографічна довідка

У 2003р. закінчила Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології, психології, відділення соціології (спеціальність соціолог). У 2012 році після закінчення аспірантури в Інституті соціології отримала ступінь кандидата соціологічних наук. У 2014 році отримала другу вищу освіту в Інституті перекладачів НАН України за спеціальністю "перекладач англійської". З 2015 року очолює «англійський клуб соціологів» при Інституті соціології НАН України. У 2016–2017 рр. проходила стажування в Англії в рамках програми "кредитної мобільності вчених Erasmus +" за підтримки European Commission в University of Bedfordshire. У 2022 році стала національним представником України у WAPOR.

Знання мов: українська, російська, англійська, французька

Сфера наукових інтересів: електоральна соціологія, соціальна психологія, соціологія міста, життєвий комфорт населення

Наукові публікації

 1. Sharapov, K., Anderson, D., Burova, O., Nazarenko, V., Polishchuk, O. The impact of COVID-19 pandemic on people with disabilities: perspectives from people with disabilities. — 2023.
 2. Burova Olga Local government - analysis of ways to solve the problem of trust // Збірник "Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин". — К., 2021.
 3. Дембицкий С.С., Бурова О.И. Межличностная политико-психологическая напряженность: специфика феномена и особенности его социологического измерения // Социологический журнал. — № 26 (3). — 2020. — C. 8-29.
 4. Burova O. Social protection as a defining feature of welfare state // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Вип. 11 (22). — 2019. — C. 283-287.
 5. Burova O. Social expectations and reality for Ukrainian citizens // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 6 (20). — 2019. — C. 338-344.
 6. Burova O. Gentrification. Sociological analysis of the concept // Міжнародні відносини: теоретико- практичні аспекти. — № 3. — 2019. — C. 154–164.
 7. Burova O. Gentrification, urbanization, suburbanization: à comparative analysis of the concepts // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 10 (21). — 2018. — C. 370–377.
 8. Burova O. Gentrification: Historical Overview and Current Trends // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 3. — 2018. — C. 168–174.
 9. Burova O. Some liveability indicators across Ukrainians // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — Вип. 5 (19). — 2018. — C. 326-332.
 10. Burov I., Burova О. Some Factors That Influence Social Behavior of Individuals // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. / Гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга. — Вип. 4 (18). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — C. 306–310.
 11. Burova О. Globalisation: pros and cons // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. — Вип. 9 (20). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. — C. 49–54.
 12. Бурова О.І. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз. — Київ: Наукова думка, 2016. — 195 c.
 13. Burova О. Social, physical and mental state of Ukraine’s population. Settlement differentiation // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. / Гол. ред-ри д. екон. н. В.М. Ворона, д. соціол. н. М.О. Шульга. — Вип. 3 (17). — Київ: Ін-т соціології НАН України, 2016. — C. 130–136.
 14. Burova O., Burov I. Social factors of national identification // Українське суспільство моніторинг соціальних змін. — Вип. 2 (16). — К.: Інститут соціології НАН України, 2015. — C. 83–91.
 15. Бурова О. Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту // Українське суспільство моніторинг соціальних змін. — Вип. 1 (15). — К.: Інститут соціології НАН України, 2014. — C. 365–374.
 16. Бурова О.И. Поселенческая дифференциация жизненного комфорта населения европейских стран: сравнительный анализ // Социально-гуманитарные знания. — М.: Министерство образования и науки РФ, 2013.
 17. Бурова О.І. Поселенська диференціація життєвого комфорту населення України та Європи : порівняльний аналіз // Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку. — З., 2013. — C. 139–143.
 18. Бурова О.І. Життєвий комфорт у великому місті крізь призму свободи і відповідальності // Науково практична конференція Особистість,суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності / 17 травня 2012 р. —  ВНЗ «Національна Академія Управління» Центр перспективних соціальних досліджень, 2012.
 19. Бурова О.І. Життєвий комфорт населення за умов урбанізації // Матеріали Запорізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», 11 квітня 2012 р. — 2012. — C. 82-84.
 20. Бурова О.І. Поселенська диференціація життєдіяльності населення України // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. — К.: Інститут соціології НАН України, 2012. — C. 228–233.
 21. Бурова О.І. Поселенська диференціація чинників життєвого комфорту в Україні // Український соціум. — № 4. — 2012. — C. 19–24.
 22. Бурова О.І. Соціальні наслідки урбанізації в контексті життєвого комфорту // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 4 (15). — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 350–362.
 23. Бурова О.І. Поселенська диференціація життєвого комфорту населення європейських країн: порівняльний аналіз // Український соціум. — № 1. — 2012. — C. 23–38.
 24. Бурова О.І. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2012. — C. 99–114.
 25. Бурова О.І. Життєвий комфорт: спроба концептуалізації поняття // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 3 (14). — К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — C. 198–208.