i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

Іваненко Олена Олександрівна

Кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Телефон:
+380 (44) 251-61-67
E-mail:
olenaivanenko@gmail.com
Іваненко Олена Олександрівна

Біографічна довідка

Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “філософія” (1978). Кандидат філософських наук (тема кандидатської дисертації “Духовні потреби особистості як чинник її самореалізації” – 1989 р.). В Інституті соціологіїНАН України – з 1991 р.

Сфера наукових інтересів: соціальний порядок, соціальний захист, сільський соціум в Україні, проблеми українського селянства, пенсійне забезпечення, пенсійна реформа, трансформація зайнятості, нестандартна зайнятість, зайнятість в умовах війни.

Наукові публікації

 1. Іваненко О. Трансформаційні зміни зайнятості у надзвичайних/екстремальних умовах в Україні // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 107-127.
 2. Іваненко О. Нестандартна зайнятість у період воєнного часу // Трансформація зайнятості і майбутнє праці у ХХІ ст.: глобальний і національний соціологічні виміри. Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2023. — C. 127-141.
 3. Іваненко О. Зайнятість і війна: зміни на ринку праці // Українське суспільство в умовах війни. Рік 2022. Головаха Є. (ред), Макеєв С. (ред.). Колективна монографія. — Київ: ІС НАН України, 2022. — C. 161-170.
 4. Іваненко О. «В усьому і для всіх він був людина. Вже не побачу рівного йому» // Філософсько-соціологічне кредо Тарасенка Валентина Івановича / за ред. М.О. Шульги. — Київ: ІС НАН України, 2019. — C. 369-373.
 5. Іваненко О. Макдональдизація. Метанаратив. Метасоціологія. Метатеорія // Соціологія: терміни і поняття / Навчальний словник-довідник / За загальною редакцією д-ра соц. наук, проф. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. — Львів: «Новий Світ-2000», 2018. — C. 276-279.
 6. Аграрна реформа в Україні: (Соціологічна діагностика) / М. Баланівський, О.С. Гончарук, О.О. Іваненко, М.О. Сакада та ін.; За ред. В.І. Тарасенка. — К.: ІС НАН України, 2007. — 575 c.
 7. Тарасенко В.І., Іваненко О.О. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства: Соціотехнологічна парадигма. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 570 c.
 8. Бурлачук В.Ф., Іваненко О.О. Проблематика цінностей в українській соціології 70-80 років ХХ століття // Історія української соціології: навчальний посібник / За заг. ред. Катерини Батаєвої, Віктора Бурлачука і Віктора Степаненка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — C. 333-350.
 9. Іваненко О.О. Українське селянство в умовах глобалізації: експеримент на виживання // Глобалізація в соціологічному вимірі. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 265-297.
 10. Ivanenko О.О. Falu, parasztokés agráreform – ukrán móodra // Ukrajna szineváltozása.1991-2008. Politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitüdök. — Pozsony: Kalligram Kiadó, 2009. — P. 169-190.
 11. Іваненко О., Тарасенко В. Соціальна ідентифікація українського суспільства // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 172-210.
 12. Іваненко О., Казаков В. Концептуалізація суспільних трансформацій як теоретико-методологічне підґрунтя аналізу соціальних конфліктів // Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 211-243.
 13. Іваненко О.О. Метатеорія як прагнення теоретичного синтезу в соціології // «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м.Київ, Україна, 3-4 березня 2017 року). — К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2017. — C. 41-45.
 14. Іваненко О.О. Соціальний порядок: криза довіри за умов нестабільності // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Випуск 8 (19). — К.: ІС НАН України, 2016. — C. 187-189.
 15. Іваненко О.О. Динаміка зубожіння: особи старшого віку і перспективи на майбутнє // Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін. — Вип. 3 (17). — К.: ІС НАН України, 2016. — C. 340-346.
 16. Іваненко О.О. Крах однієї ілюзії. Спроба побудови капіталізму в окремо взятій країні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2016. — C. 156-159.
 17. Іваненко О.О. Чарлз Міллс / О. Іваненко // Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок (Путівник портретною ґалереєю Інституту соціології НАН України) ; за ред. акад. НАН України, проф., д.е.н. В. Ворони. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2015. — C. 194-202.
 18. Іваненко О.О. "Старим тут не місце”, або соціальний захист деяких верств населення по-українськи / О. Іваненко // Українське суспільство. 1992-2015. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2015. — C. 372-383.
 19. Іваненко О.О. Чи можливе утримання соціального порядку в умовах дестабілізації суспільства? // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Випуск 7 (18). — К.: ІС НАН України, 2015. — C. 33-44.
 20. Іваненко О.О. О социальной защите и пенсионном обеспечении в Украине: к истории вопроса // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2015. — C. 82-116.
 21. Іваненко О.О. Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності // Українське суспільство. 1992-2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2014. — C. 329-337.
 22. Іваненко О.О. Два погляди на пострадянську трансформацію: спроба порівняння // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 1. — 2014. — C. 229-232.
 23. Іваненко О.О. Українці «третього віку»: як вплинула пенсійна реформа на життя // Українське суспільство.. 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 246-254.
 24. Іваненко О.О. Реформування вітчизняної медицини: на користь чи на шкоду українському населенню // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. — Випуск 5 (16). — К.: ІС НАН України, 2013. — C. 615-631.
 25. Іваненко О.О. Деякі характеристики комунікативного суб’єкта нового соціального конфлікту // Українське суспільство. 1992-2012. Cтан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2012. — C. 370-377.
 26. Іваненко О.О. Деякі аспекти соціального захисту: європейський досвід і українські реалії // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. — Випуск 3 (14). — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 112-123.
 27. Іваненко О.О. Тенденції змін соціального захисту на селі: позитиви та негативи // Українське суспільство Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. — Т.1. Аналітичні матеріали. — К.: ІС НАН України, 2011. — C. 408-417.
 28. Іваненко О.О. Соціально-беззахисне українське селянство // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2010. — C. 203-210.
 29. Іваненко О.О. Українське селянство в умовах кризи: подальший розвиток чи ще одна спроба виживання? // Український соціум. — № 1. — 2009. — C. 36-51.
 30. Іваненко О.О. Чи виживе українське село в умовах кризи? // Моніторинг. — 2009. — C. 136-142.
 31. Іваненко О.О. Сільський соціум на початку ХХІ сторіччя: крок вперед чи десять назад? // Українське суспільство. 1992-2008. Соціологічний моніторинг. — К.: ІС НАН України, 2008. — C. 149-159.
 32. Іваненко О.О. Село, селяни і аграрна реформа: український варіант // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — № 2. — 2007. — C. 128-149.
 33. Іваненко О.О. Сприйняття населенням України економічної ситуації та реформувань на селі // Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2006. — C. 192-200.
 34. Іваненко О.О. Аграрна реформа і ставлення до неї населення України // Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2005. — C. 284-294.
 35. Іваненко О., Казаков В. Ставлення до правоохоронних органів та правова свідомість населення України // Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2004. — C. 297-300.
 36. Іваненко О. Социальный конфликт в социологических теориях общественных трансформаций // Соціологічна наука і освіта в Україні. Зб. наук. праць. — Вип.2. Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. — К.: МАУП, 2003. — C. 63-71.
 37. Іваненко О., Казаков В. Відхід як форма соціального конфлікту // Моніторинг-2003. — К.: ІС НАН України, 2003. — C. 402-410.
 38. Іваненко О. Чи існує соціальна ідентичність у сучасному українському суспільстві // Україна — 2002. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2002. — C. 391–395.
 39. Іваненко О., Казаков В. Профспілки і проблема соціального конфлікту // Україна. – 2002. Моніторинг соціальних змін. — К.: ІС НАН України, 2002. — C. 426–433.
 40. Іваненко О. “Ми все ще мовчазна більшість” (До проблеми соціальної самоідентифікації) // Віче. — № 9. — 2001. — C. 120-132.
 41. Іваненко О. Соціальна ідентифікація населення // Українське суспільство: десять років незалежності (Соціологічний моніторинг та коментар науковців). — К.: ІС НАН України, 2001. — C. 410-417.
 42. Умови громадянства. Збірка статей (за ред. Б. ван Стеенбергена) / пер. з англ. О. Іваненко. — К.: УЦДК, 2005. — 264 c.
 43. Національна книжкова політика / Переклад книжки A. Garzon “La politique du livre”. Un guide pour le travail sur le terrain. – UNESCO, Paris, 1997, 90 pp // Матеріали до Міжнародної конференції з питань книжкової політики та видавничої діяльності. — Страсбург, 1998.
 44. European Convention on Human Rights: Experience for the Ukraine // Mатеріали виступу на Міжнародній конференції з питань книжкової політики та видавничої діяльності. — Страсбург, 1998.
 45. Civil Society and Human Rights // Огляд матеріалів Ради Європи: 1996-1998. — Страсбург: РЄ, 1998.
 46. Философские науки в Украине. Актуальные проблемы теории диалектики и социального познания (Сб. рефератов). — К., 1990.
 47. Проблема целостности личности (Социально-философский аспект). Научно-аналит. обзор. — К., 1990.