i-soc@i-soc.org.ua +380 (44) 255-71-07

ОНП 2016

Навчальний план

РП "Сучасні медіа дослідження: теорії, методи, перспективи"

PП "Аспірантський дослідницький семінар"

PП "Валідизація в соціологічному дослідженні: сутність та процедури"

PП "Соціологія сучасних глобальних процесів"

PП "Соціологія громадянського суспільства"

PП "Актуальні дослідження у сучасній світовій та українській економічній соціології"

PП "Методологія та методи соціальної експертизи"

PП "Методологія, організація та технологія наукових досліджень"

PП "Соціологічні дослідження культурних процесів в українському суспільстві"

PП "Теоретико-методологічні проблеми структурного аналізу в соціології"

PП "Суспільні трансформації в координатах особистісної суб’єктності"

PП "Розробка дисертаційного проекту"

PП "Соціологічне знання та влада"

PП "Теорія та практика соціологічних досліджень електоральної поведінки"

PП "Соціологія суб’єктивної реальності"

PП "Соціальна стратифікація і нерівність: основні підходи в емпіричних дослідженнях"